Talk:OSE Specifications/uk

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search

Примітки, (зрозуміло, що все імхо, є спірним, в першу чергу для мене, написано із щирістю та повагою тільки з метою а) пояснити розуміння тексту при перекладі; б) розкрити рефлексію та контекстну залежність тексту українською ): Специфікації OSE, особливо їх перша частина, написані дещо "економполітологічним канцеляритом" (не технічним стилем), що зумовило стиль перекладу.

Специфікації GVCS/Основні цінності

Відкриті джерельні тексти.
Переклад. На жаль, деякі відповідники англійських термінів (як от вживання поняття "розширене відтворення", визначення якому надане, замість "заможність", яке має стале побутове вживання) мають в українській мові (в Україні, для значної частини двомовних освічених людей віком більше 40 років) інший контекст (зокрема, "розширене відтворення" є сталим терміном політекономії марксизму-ленінізму), що може вносити небажані контекстозалежні надбання у перекладі.
Зміст. На мою думку треба розділяти рухи, принципи, стратегії - у кожного з яких може бути власні принципи, стратегії, техніки. Так, рух Відкритих джерельних кодів, основою якого є вільне поширення знань, розширив контекст концепціями "собору" та "базару", які не співвідносяться до процесу agile - розробки (рух із власними принципами і маніфестом), тому що ідея відкритості і метод досягнення ефективності у динамічному середовищі - різні за родом (класом) речі. Перше відповідає на питання "що" (поширення і збереження знань), друге "як" (наприклад, започаткувавши розумний процес, що само-підтримується, та наближається до встановлених станів що визначаються метриками), та обидві складові забезпечують досягнення основної мети з використанням бажаних засобів (еволюційно стабільної стратегії розвитку). Зрозуміло, що найбільшою цінністю в результаті є особистості (а не продукт), об'єднані у громаду. Написане вище - приклад таксономії сутностей (цільових станів, принципів, методик, стратегій, тощо), які бажано не змішувати на різних рівнях.
Розподілена економіка.
Переклад. Назва і сенс параграфу українською потребують уточнення. Є великі семантичні різниці між 'розподіленою' у сенсі розподіленою у просторі, 'розподільчою' (надаємо данину логістичним каналам, у яких зараз формується 90% витрат та вартості, не плутати із цінністю), та економікою побудованої на довірі та бажанні ділитися. Як викласти ці думки стисло користуючись українською та не відійти від букви початкового тексту, необхідно добре подумати.
Зміст. Монополістський капіталізм або мілітаризм - зло, гірше за які тільки чисте зло, побудоване на чистих ідеях, що ігнорують дійсність та призводять до рафінованих реалізацій, у яких "мудреці охороняти охоронців, і у кожного є по два раби". Тобто, наприклад, всілякого роду соціалізми (націонал-, розвитий, з людським обличчям, тощо) або комунізм (леніна, сталіна, мао, червоних кхмерів). Думаю, українці дуже чутливі до цього, бо несуть наслідки у генетичній пам'яті тих, хто пережили голодомори та всілякі -ції. Для мене просто капіталізм - це система, яку можна збалансувати шляхом відкритості та якості економічних агентів, на відміну від 'соціалізму'. Я вважаю, що кожен, хто в результаті дії випадку (вдалого кросовера) та інших обставин (важкої праці, змагань, тощо) є більш талановитим, заможним, щасливим - повинен бути відповідальним за інших, в першу чергу перед собою та громадою подібних до нього (талановитих, заможних, щасливих). Але на мою думку, не треба загравати з політикою, там де можна обійтися економікою малих та великих груп, що явочним порядком визначає політичну дійсність і так. Маленьке зауваження також щодо співвідношень інформації та матеріального. Так, копіювання деяких видів інформації є дешевим. Але виробництво цієї самої інформації може потребувати великих матеріальних витрат ('знайти 1000 способів, як не треба робити лампочку'). Не вдаючись у крайні випадки копірастії на прямокутну або біологічну форму і тому подібні витівки зажерливих ТНК, всеж висловлена ідея невеликих витрат на інформацію є вразливою для критики. На мою думку, на більш загальному рівні абстракції можна казати, що у загальному випадку поширення знань (не інформації) дозволяє отримати суспільству у довгостроковому періоді більше вигод, ніж втрат - за умов розумного підходу та створення відповідних механізмів.
Дешевизна.
Переклад. "Дешевизна" має в українській негативні конотації (синонім низької якості).
Зміст (економічний). Витрати на виготовлення це ще не всі витрати на володіння (загальні витрати на володіння - TCO). З іншого боку зрозуміло, що кінцева вартість промислових виробів у значній мірі складається з невиробничих витрат, витрат на підкуп, прибутків, розвиток - іншими словами, на створення екосистеми як вона склалася. Економіка побудована на спеціалізації, яка у свою чергу призводить до а) ефективності б) необхідності обміну. Таким чином, у випадку якщо моя праця може бути оплачена, наприклад, за середньою ставкою $100 доларів США, я б волів (бо не є навіть малокваліфікованим слюсарем) би делегувати завдання із збирання подібних машин для мене спеціалістам (крива навчання, економія на масштабах). А отже, виглядає так, що у цьому пункті треба робити наголос не на протиставляння промисловим виробникам, а на пропозицію а) більш збалансованого інжинірингу б) доброї старої бізнес-моделі в) здорового глузду. Також, треба враховувати, що поняття дешевизни є відносним у співвідношенні до розмірів господарства, та в значній мірі визначається на даний момент ціновою політикою промислових виробників ключових компонентів та матеріалів: двигунів, металу, полімерів, інструментів.
Модульність
Переклад: Не зрозуміло, чим відрізняються двигуни ти силові агрегати. "Функціональність" - хибний термін в цьому контекті.
Зміст: модульність це скоріше метод або шаблон проектування, за допомогою якого досягається універсальність через стандартизацію, більша надійність системи в цілому, та, у кінцевому підсумку, дешевизна. Що вважати модулем (функціональний, структурний, змістовний дизайн) за умов досягнення великої ефективності є окремим питанням, Якщо модульність і є принципом, то принципом підпорядкованого рівня.
Доброзичливість до користувачів
Зміст. Як правило, під "Доброзичливістю до користувачів" розуміють не ремонтопридатність, а зручність у користуванні. Звичайно, якщо під користувачами розуміти механіків, описане є вірним. Але мені здається, що опис будь якої технології, що розвивається (на відміну від магії), та потребує наявність вправних рук, таланту механіка, навичок агронома, та талантів і характер фермера поряд повинен супроводжуватися попередженнями великими буквами про необхідні для її використання таланти. Тобто, на мою думку, в цьому пункті описаний принцип - ремонтопридатності, але не визначений рівень (чи є ремонтопридатними силові агрегати?).
Зроби сам (DIY)
Зміст. Я б розширив: "якщо бажаєш, - та створи собі власне місце за власним бажанням." Зрозуміло, що ми маємо справу із принципами, можливо у їх рекламному викладі, але: чи є спроможність побудувати за стандартними кресленнями (а у перспективі - зібрати із стандартних модулів) трактор бренду GVCS таким вже відходом від пастки консерватизму? Чи порушує принцип особистість, яка просто бажає жити у злагоді із природою, незалежно, використовуючи адекватні знаряддя, але основним заняттям якої є програмування?
Замкнуті цикли виробництва та використання ресурсів -
Висока ефективність - Виробнича доцільність
Переклад: Враховуючи використання у текстах впливів сучасних концепцій ІТ (зокрема, ITIL), можна припустити, що у цхх пунктах дана спроба розділити Performance та Efficiency (продуктивність та ефективність). В українській мові є дві проблеми використання ци термінів: плутається виробництво на одиницю та витрати на одиницю, або терміни вживаються як синоніми. В ITIL є подібне розділення, яке розрізняє ефективність (робимо щось найкращим чином) та доцільність (робимо належні речі).
Зміст: декларація ефективності (на відміну від продуктивності, яка за розумних підходів залежить від обґрунтованих обсягів) зрозуміла. Щодо доцільності повторювати всі промислові "маркетингові" виверти є сумніви.
Екологічний дизайн -
Гнучкість -
Системний підхід до розробки -
Дизайн на все життя -
Замінність
Переклад: не закінчене речення у оригіналі. В перекладі дописане на прикладі кращих практик із розумною деталізацією :) Багато в загальних вірних слів, які відносяться до кращих практик і не є специфічними.
Розумність
Переклад: існує багато градацій ума і інтелекту (в даному випадку, смарт відноситься до останнього). Загальноприйнятих різниць, як правило немає (будемо називати обидва терміни вказівкою на спроможність працювати із моделями, умом - спроможність до рефлексії, тобто наявність власної моделі, інтелектом - спроможність до вирішення завдань). Smart - це комплекс ноу-хау, швидкої реакції на передбачувані та непередбачувані події.
Зміст. В той же час, у параграфі надане визначення спроможності до масштабування у багатьох аспектах або абсолютної адаптації, до чого безапеляційно не спроможний ніхто.
Багатоцільова гнучкість -
Кращі практики -
Простота -
Самодостатня економіка
Переклад: важко українською передати стисло концепції стиля життя у нео-існуванні. Зміст. На мою думку потрібно бути дуже обережним з прагматиком та цінностями такого роду. Проект може робити наголос на виживанні, органічному балансі із природою, але не дозволяти відхилятися через непорозуміння до крайніх форм релігійних або подібних громад (включаючи вчення Чучхе). Обмін матеріальними та нематеріальними продуктами високого рівня в рамках всесвіту - завжди потреба і мета, а не можливість. В цілому принцип може бути прийнятним з урахуванням наступного пункту та обмежень загальності (самодостатність для виживання та помірних потреб, що не потребують високих енергій)
Свобода від матеріальних обмежень -
Спеціалізація праці
Зміст. Див. примітки вище до Самодостатня економіка. На мою думку, у цьому пункті проявилися деякі концептуальна хибність підходу при продукуванні формалізмів різних рівнів у тексті, зокрема, бажаною є самодостатня економічно громада, яка налічує біля 200 людей. Чому саме так, не сзовсім зрозуміло і виглядає як деякий інтелектуальний волюнтаризм, див. п. Масштаб селища. Якщо вже необхідно теоретизувати, можна було б використати системний підхід Р. Біра, наприклад як перше що прийшло у голову із області системної ентропії.
Масштабування і фрактальність
Зміст. З одного боку, специфікація за семантикою означає звуження рамок і прийняття деяких допущень, які дозволяють в результаті оптимізувати продукт. Якби можна було щось зробити оптимальним взагалі (від індивідуального до людства), у специфікаціях не було б необхідності. Тому щодо масштабування бажано вказувати, до яких рівнів досягається синергетичний ефект, а на яких - загальний статистичний виграш. Щодо принципу фрактальності, то більші частини за структурою та принципами можуть складатися із менших, що діють на тих же самих принципах, але не можуть включати самих себе, як, наприклад, берегова лінія.
Масштаб селища
Зміст. На мою думку, дійсно необхідно прийняти деякі рамки і потреби, і число Донбара є відправною точкою. Але: а) як орієнтовна границя між малою і великою групою (в соціологічному сенсі) це число може бути не оптимальним з енергетичної точки зору; б) навіть з врахуванням (а), це число потрібно коригувати для врахування чинників діти\працездатні\не працездатні (-спроможні) члени громади, наприклад; в) чи не є однією із прикмет щасливого життя можливість знайомитися із новими членами громади, та не підтримувати персональні відносини із деякими іншими г) чи не треба враховувати природні умови? Таким чином, на мою думку є деяке протиріччя і оптимізацію з тим же успіхом можна проводити: а) для ефективного товарного домогосподарства б) масштаби селища і агломерацій не повинні впливати через реалізацію інших заявлених принципів.
Не насильництво
Зміст. Нічого не можу сказати конструктивного. З одного боку, повіяло концепціями Лео Товстого. З іншого, ми не приймаємо мілітаризм та експансивний розвиток подібним чином. В той же час, існування громад що вбивають та грабують інших - це вже повна дезінтеграція навіть не держави, а цивілізації. То чому тоді просто не заявити, що громада є виробничою з максимальним використанням відновлювальних джерел енергії, без страхіть вбивств та грабування корованів. Трактування проголошеного принципу у застосуванні до індивідуумів не може бути реалізоване: наприклад, мала громада не може забезпечити підтримку життя (лікування) старості, а отже на якомусь етапі приймається рішення чи грабувати членів громади, чи вбити людину що не може підтримувати життя самостійно. До чого так багато слів? До того, що на мою думку навіть започатковуючи фундаментальні рухи, необхідно своєчасно розмежовувати цілі та бути у достатній мірі специфічними. Чим більш чітке амбітне інфраструктурне завдання, тим важче досягати результатів, на відміну від установлення релігій та стилю життя, але тим більше вплив на майбутнє з точки зору вічності:) Написане тут мною є неважливим, набагато важливішими є відкриті документи GVCS: це так, думки на випадок, якщо у майбутньому виникне потреба у конкретних специфікаціях.
Дружній соціальний договір
Зміст. Надавай рівним за рівне. Не стимулюй хибні взаємозв'язки. Все інше від лукавого. Для сталого розвитку в багатьох поколіннях необхідно розуміти різниці між: існуванням громади шляхом фільтрації особистостей із "океаном людства", та закритим суспільством у якому накопичуються генетичні та психічні девіації.
Громада та сім'я -
Доведені технології -
Міждисциплінарна інтеграція -
Достатність -
Нова економіка
Зміст. Це буде частиною нової економіки, коли використання локальних ресурсів стане економічно обґрунтованим. Тією частиною, що створює мінімальний базис для ситого існування та вільного часу, щоб перетворювати не ресурси, а інформацію.
Гнучке виробництво
Зміст. Поставлені амбітні плани із створення нової економіки. Але всі люди народжуються та становляться різними, у тому числі щодо спроможності. І чому всі люди не можуть бути великими програмістами? Відповідь на це питання потребує також надання ідей, що робити із тими, хто хоче, але об'єктивно не може.