OSE Specifications/uk

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search

Contents

Вступ

(Остання редакція англійської версії - січень 2011)

Перед тим, як читати далі, перегляньте будь ласка OSE Mission. Специфікації OSE є метриками для виміру досягнень якості, що сприяють створенню місцевого господарського виробництва як базису заможної громади у взаємопов'язаному світі.

Специфікації OSE є стандартами, що спрямовані на визначення і оцінку критеріїв товарів, робіт, послуг та їх виробництва, що слугує для стимулювання створення заможних господарств, і, таким чином, створенню стійких громад. Заможність (розширене відтворювання) може існувати тоді, коли громада використовує свою ресурсну базу таким чином, що потреби і побажання людей забезпечуються у повному обсязі із значним надлишком, що підживлює культурний та науковий прогрес.

Крок за кроком

Специфікації GVCS/Основні цінності

Тут наведені цінності OSE що є принципами розробки GVCS котрі є втіленими у процес розробки, залучення волонтерів, в їх організаційні структури, у всі публічні та особисті дії:

 1. Відкриті джерельні тексти - ми безоплатно публікуємо наші тривимірні проектування, схеми, навчальні відео, кошториси та довідники з використання продуктами у нашому відкритому Вікі. Ми прагнемо до координованого співробітництва у глобально розподілених технічних командах проекту. Ми розпізнаємо цінність прозорості нашої діяльності, бізнес-моделі, стратегічного розвитку, "джерельного коду" (конструкції та креслення), управління інформацією та активами організаційного процесу і всіма іншими аспектами що можуть призводити до розподіленого господарювання. Коментар: нашою головною метою є зробити внесок для створення відкритої культури, у якій спроможність ділитися та співробітництво під час розробки є більшою цінністю за жадібність та визнання винятковості. Цей тип культури сприяє життю та зростанню, на відміну від агресивності що викликана страхом. Культура відкритих джерел адаптує підхід жвавої розробки шляхом 'ранніх та частих' публікацій для вчасного виявлення помилок та тупиків – де швидке зростання трапляється шляхом пристосування до невдач. Раннє виявлення невдачі дозволяє раніше знайти рішення проблеми. Невдачі та тупики рясно трапляються у реальному житті, і відзнакою успішної особистості є її спроможність дати належну відповіді на виклики у спосіб, що веде до зростання та переваг.
 2. Розподілена економіка – ми відкрито публікуємо нашу бізнес-модель, щоб будь-хто міг відтворити необхідну йому справу. “Все що ми знаємо, знаєш ти”. Це наголошено щоб, створити справжнє вільне підприємництво та життєдайну конкуренцію, що протилежна монополістичному капіталізму або мілітаризму. Одним словом, розподілена економіка це обмін. У політичному сенсі, цей феномен може бути описаний як розподілене машинобудування. Необхідно враховувати, що інформація повинна бути вільною тому що вартість розповсюдження інформації невелика. В томй же час, матеріальні об'єкти не є "вільними" у цьому сенсі, тому що значна людська енергія необхідна щоб виробити та розподілити матеріальні товари.
 3. Дешевизна - Витрати на придбавання або виготовлення наших машин у середньому у 5-10 разів менше, ніж за умов придбавання аналогічної техніки у промислових виробників, враховуючи середні витрати на оплату праці еквівалент $25 доларів США.
 4. Модульність – Компоненти GVCS функціюють як змінні модулі. Двигуни, деталі, збірки, джерела енергії можуть замінюватися, модулі можуть різним чином групуватися разом щоб змінити та розширити можливості корисного використання набору з невеликої кількості модулів. Для ознайомлення як різні модулі взаємодіють один з іншими дивися Product Ecologies.
 5. Доброзичливість до користувачів – Конструкція що підтримує зворотній інжиніринг, простота, прозорість, вільна документація дозволяє користувачам зрозуміти, розібратися, модифікувати, обслуговувати і ремонтувати знаряддя охоче та не покладатися на дорогий сервіс виробників.
 6. Зроби сам (DIY) - Користувач отримує контроль над конструкцією, виробництвом, модифікацією знарядь GVCS. Принцип "Зроби сам" стимулює у виробника-користувача-творця культуру "не-споживача" – що є культурою людей що зацікавлені у створенні свого власного середовища на відміну від прийняття вибору запропонованого масовим виробництвом.
 7. Замкнуті цикли виробництва та використання ресурсів – Ніякий продукт не є сміттям, а є сировиною для іншого процесу. Наш проект базується на використання металу для виробництва нових технологій GVCS - що у такий спосіб дозволяє створити виробничі цикли що само-забезпечуються сировиною.
 8. Висока ефективність - Стандарти ефективності GVCS повинні відповідати або перевершувати промислові аналоги, щоб забезпечувати порівняльні або кращі стандарти життя.
 9. Господарська доцільність - Для забезпечення належного вибору сучасного стилю життя, механізми GVCS відповідають або перевершують можливості промислових аналогів.
 10. Екологічний дизайн - Наші продукти просувають гармонічне спів-існування між природою та людьми. Всі процеси та технології повинні відповідати критеріям дружності до оточуючого середовища та відновлюваності.
 11. Гнучкість– Системи що ми розробляємо створені такими щоб бути адаптивними. Ця спроможність виникає з придатності до модифікації, масштабування та повторного використання компонентів та систем для задоволення вимог що безперервно змінюються.
 12. Системний підхід до розробки – Під час розробки приймаються до уваги всі етапи життєвого циклу виробів у взаємодії різних машин та сервісних інтерфейсів. Різні механізми можуть функціювати як модулі у широкій множини інтегрованих систем. Ми обираємо технології не з піковою ефективністю, а для піковою ефективності всієї системи таким чином, щоб вона пасувала та допомагала заможним громадам інтегруватися з їх системами підтримки життя у злагоді із природою. Частиною дизайну є синергія що проявляється у тому. що GVCS задумана щоб досягати свого максимального потенціалу тоді, коли всі її компоненти використані у взаємодії.
 13. Дизайн на все життя – Наші продукти призначені для використання впродовж всього життя, що досягається через цілісну конструкцію, спроможністю користувачів забезпечувати технічне обслуговування, відкриту документацію, конструкцію придатну для виготовлення власними руками.
 14. Замінність – Наші продукти тяжіють до застосування більш поширеними ресурсами менш поширених або стратегічних. Замінність також стосується того факту, що будь-який пошкоджений механізм може бути замінений аналогічним через стандартизацію.
 15. Розумність – застосування наших робіт придатне у першому та третьому світах, у місті та селі, високо- та низькотехнологічних громадах, для підтримки операцій різних обсягів.
 16. Багатоцільова гнучкість – Наші інструменти не є як правило високоспеціалізованими пристроями, але такими що можуть бути гнучко використані у широкому спектрі застосувань.
 17. Кращі практики – ми зосереджені на оптимізації наших продуктів для досягнення кращої можливої конструкції та набору функцій.
 18. Простота - Ми конструюємо для досягнення абсолютної простоти не на шкоду стандартам ефективності.
 19. Самодостатня економіка – Робота OSE спрямована на те, щоб бути наявним прикладом замкнутої економіки. Наші розробки створені для провідників стилю життя частини громади. Це ще відомо як стиль нео-існування – коли громада може задовольняти всі потреби замкнутої економіки, коли потреба у торгівлі є тільки можливістю, а не необхідністю.
 20. Свобода від матеріальних обмежень – GVCS призначений для надання всіх необхідних матеріальних ресурсів громади у раціональний спосіб. Це дозволяє мати вільний час, та обирати свої цілі вільно не будучи під впливом матеріальних нестач. Цей підхід також відомий як Високотехнологічне Самозабезпечення.
 21. Спеціалізація праці – Наші розробки сфокусовані на потребах забезпечення сучасного сільського жителя відповідно до високих стандартів життя, що протилежно високій індивідуальній зайнятості. Всі технології повинні бути адаптовані до персонального використання, але розподіл праці є більш бажаним для досягнення самодостатньої економіки громади.
 22. Масштабування і фрактальність – знаряддя GVCS розроблені, щоб забезпечувати можливість масштабування для різних обсягів проведення операцій, починаючи з індивідуального домогосподарства до агломерації сіл (містечок). Конструкція повинна бути фрактальною, при якій кожна структура що забезпечує проведення операцій операцій будується із подібних структурних одиниць, що діють за схожими принципами.
 23. Масштаб селища – GVCS оптимізований для застосування на масштабах селища з населенням орієнтовно 200 людей, що є кількістю Данбара - розмір групи, у якій ще можуть підтримуватися персональні зв'язки кожного з кожним.
 24. Не насильство – GVCS розроблений для задоволення всіх потреб громади без вбивства або пограбування інших громад.
 25. Дружній соціальний договір – Знаряддя GVCS розроблені для просування справедливого, рівного, життєдайного соціального договору для сільської громади що використовує GVCS. Якість GVCS задумана щоб стимулювати добрі взаємовідносини між групами масштабу селища. Соціальний договір базується на розділі праці основаному на співробітництві, коли продуктивність кожного індивідуального члена сприяє заможності всієї громади. Основною вимогою є навчання впродовж всього життя та відновлювальне управління родючістю землі та іншими ресурсами із додержанням принципу не застосування сили.
 26. Громада та сім'я – OSE стимулює відновлення контактів людей в результаті зростання свободи від матеріальних обмежень. Ці відновленні контакти включають контакти із своїми істинними потребами, своєю сім'єю, із всесвітньою сім'єю всіх живих істот.
 27. Доведені технології – Ми фокусовані на перевірених часом концепціях, техніках та технологіях. Всі принципи розглядаються як загальні історичні знання або мудрість вивчена впродовж багатьох епох розвитку цивілізації.
 28. Міждисциплінарна інтеграція – Ми надаємо найсучасніші практики які є результатом інтеграції знань багатьох галузей та дисциплін. Ми цінуємо сміливе порушення обмежень застосування знань та міждисциплінарне запліднення, що походить із якнайбільшої множини культур, регіонів, часових періодів.
 29. Достатність – Наші розробки фокусовані на достатність, тобто ми розуміємо що необхідно досягати певних показників ефективності, що є достатньо добрим. Це запобігає процесу постійного додавання всіляких надмірностей.
 30. Нова економіка – Одним з аспектів OSE є спроможність створення економіки що базується на ресурсах, коли істина заможність базується на натуральних, в першу чергу місцевих ресурсах, та коли багатство створюється за рахунок доданої вартості натуральних ресурсів для трансформації їх до придатної для використання людьми форми.
 31. Гнучке виробництво – Це вид виробництва відмінний від спеціалізації. У гнучкому виробництві головним призначенням механізмів є можливість їх використання висококваліфікованими працівниками для виробництва широкої номенклатури необхідної продукції – на відміну від спеціалізованих машин, які управляються низькокваліфікованими робітниками для виконання якоїсь однієї операції. Наше розуміння гнучкого виробництва є відкрита виробнича лабораторія.
 32. Технологічна рекурсія – Технології гнучкого виробництва також дозволяють виробникам виготовляти більш складні машини та їх частини. Це дозволить місцевим громадам, наприкінці, досягати необхідної продуктивності для виробництва з використання будь-яких технологій, відомих людству.
 33. Промисловість 2.0 – є концепцією, що гнучке виробництво, поєднане із колективно розробленим, світовим репозиторієм розробок що можуть бути вільно використані, має потенціал для перетворення нового рушія для промисловості. Це особливо корисно з огляду на повернення до локальних економік та розподіленої економіки. Промисловість 2.0 є однією з прямих цілей OSE.
 34. Вічна побудова - екологічне виробництво та конструкція на все життя.
 35. Місцеві ресурси – GVCS споживає місцеві ресурси, такі як вода, сонячне світло, каміння і грунт. Через технологічну рекурсію, з місцевих ресурсів виробляються всі необхідні для високотехнологічного виробництва ресурси.
 36. Відтворюваність – Роботи OSE призначені для відтворення, самоповторення, та поширення. Відкрита сутність, дешевизна і простота наших конструкцій є ключовими факторами цього.
 37. Значущість – Технології, у випадку доречного використання, призначені щоб пов'язувати людину із сенсом існування та природними екосистемами. Повернення до природи може здійснюватися через постійну взаємодію між людьми та природою, коли природні ресурси відповідально використовуються для задоволення людських потреб у щадних процесах.
 38. Доречна автоматизація – Ми схвалюємо автоматизацію виробництва або іншої праці коли вони є повторювальними, важкими, небезпечними, та з іншого буку ця невдячна робота може бути виконана за допомогою комп'ютера без використання ручної праці. Ми схвалюємо такий підхід якщо він дійсно збільшує якість життя та знижує важкість праці без втрати значущості, застосування насильства або інших негативних наслідків для системи.
 39. Довготерміновий підхід – OSE шукає довготермінові рішення у масштабі 100 років майбутнього, а не тимчасові вирішення проблем нашвидкуруч. Ми шукаємо довготермінові вигоди, що призводять до довгого миру та стабільності для людства як цілі.
 40. Мережа – OSE зацікавлена в створенні мережі громад-однодумців, що придержуються цінностей OSE, щоб таким чином міг здійснюватися культурний обмін між різними громадами. Це має відношення до концепції 1000 Світових селищ - яка слугує як модель громади що впливає на решту світу позитивними чином. Це привносить елемент мобільності у суспільство громад.
 41. Модельна громада- Селище OSE що використовує GVCS призначено для демонстрації позитивних прикладів кращих підходів інтегрованого, значущого стилю життя поєднаного із принципом добробуту та процвітання - як дороговказний вогонь що надихає людей на багатьох шляхах життя.
 42. Управління землею та ресурсами – Кожна функція устаткування OSE є функцією управління землею. Земля не для продажу, але надана назавжди як постійний людський спадок для культурного зростання. Ресурси управляються таким чином щоб із часом покращувалася їх якість, а не доводяться до виснаження.
 43. Іконоборські інновації та зміни – OSE схвалює іконоборські підходи, що впливають на причини, а не на наслідки – на шляху вирішення проблем світу (війни, бідність, корупція, розподіл багатства, хвороби і так далі). Ми не шукаємо компромісів із масовою культурою перебуваючи під впливом політичних або інших видів особливих інтересів, але шукаємо справжні рішення що базуються на загальнолюдських цінностях всього людства.
 44. Абсолютно творчі підходи - Ми не бажаємо зламати будь-що, просто створюємо кращі рішення що роблять діючі парадигми застарілими. Ми не ненавидимо будь-які групи або політиків, тому що ми всі разом. Ми віримо у позитивну природу, мотивацію та виявлення чеснот у людях – шляхом звернення до їх абсолютної творчості, виключного потенціалу вирішувати проблеми. Ми не схвалюємо застосування негативних тактик мотивації, заснованих на страсі покарання.
 45. Реалістична негайність - Ми обираємо реалістичний підхід що може бути реалізований зараз, як протиставлення футуристичним маренням. Ми віримо, що у цей час ми маємо достатні знання та технології, щоб підтримувати заможний стиль життя для кожного. Ми зосередилися на наборі пристроїв що розроблені для умовного селища з населенням 200 особистостей - орієнтуючись на число Данбара. Це дозволяє здійснити ефективний розподіл праці, щоб залучити всі необхідні технології що можуть бути вироблені на місцевому рівні, в той час коли громада залишається достатньо малою організацією щоб управління засноване на персональних зв'язках було ефективним.
 46. Належний масштаб- Ми розглядаємо громаду селища у біля 200 людей як оптимальний розмір для людських громад за декількох міркувань. По-перше, це історично підтверджена кількість. По-друге, воно слідує з Dunbar's Number щоб забезпечити постійні та змістовні соціальні контакти. По-третє, така громада легко управляється з організаційної точки зору без бюрократичного перевантаження. По-четверте, така громада достатньо велика щоб використовувати спеціалізацію праці через розподіл робіт. По-п'яте, дистанції у поселенні такої громади зостаються розумними для подолання пішки або з використанням велосипедів. По-шосте, така громада є базовою одиницею для побудови - коли більші громади можуть бути створені як одиниці що складаються з менших із максимально великою гнучкістю - на відміну від великих організацій. По-сьоме, як було вказано економістом Ернстом Фрідрихом «Фрицем» Шумахером (E. F. Schumacher) у книзі Small is Beautiful, людські організації у будь-якому разі укрупнюються після досягнення певних розмірів.
 47. Підхід одного світу- Ми віримо, що людство повинно жити в межах наявних світових ресурсів без погіршення їх якості або їх забруднення. Це зовсім не те, що відбувається сьогодні.
 48. Мініатюризація- Ми віримо, що розміри успішною людської організації яка може підтримувати використання сучасних технологій може бути зменшена до розмірів селища - за умов вільного обміну інформацією.
 49. Повна заможність- Ми віримо що наявні ресурси створені для всіх, і що людська соціальна організація повинна стимулювати інтелектуалізацію для просування заможності на відміну від бідності. Ми обираємо технологічну інфраструктуру що запобігає ресурсній бідності як основну рушійну силу розвитку всіх цивілізацій.

Методи і стратегічні підходи

 1. Відкритість – Екологія з відкритими джерелами (Open Source Ecology) схвалює культуру ділитися та колективної розробки руху відкритих джерельних кодів всюди, що наприкінці призводить до розподіленого господарювання. Цей принцип застосовується на всіх рівнях наших процесів, організаційних структурах, бізнесі і продуктах. На рівні процесів ми заохочуємо інших співпрацювати відкрито, із шаною до потреб інших розробників. В результаті ми маємо на меті створити структури що співробітничають та платформи, які дозволяють всім відкрито співпрацювати, і відкрито публікувати значущі результати. Ми бажаємо організувати всі наші операції у відповідності із цими принципами. Ми заохочуємо всіх з команди розробників бути прозорим у своїй праці, та відкрито запитувати допомогу у співробітництві. Ми заохочуємо всіх ділитися безоплатно інформацією – бо вартість поширення інформації нульова.
 2. Розподільча економіка - Ми розпізнаємо виклики відкритого поширення інформації – хто-небудь може 'вкрасти' ідеї і заробити на них. Ми звертаємося із цим щоб заохотити людей публікувати інформації відкрито, таким чином цей акт робить інформацію доступною для всіх, і таким чином робить її не патентопридатною та такою, що не може бути приватизована. Для того, щоб накопичити активи, ми заохочуємо людей зорганізуватися навколо загальних інформаційних ресурсів під час побудови фізичної виробничої інфраструктури для перетворення інформації у реальність сучасного життя шляхом використання родючості та промислових процесів.
 3. Примітки щодо патентів. Патенти мають сенс тільки у світі що заснований на дефіциті. Ми заохочуємо кожну громаду яка застосовує принципи OSE будувати повну, відкриту, продуктивну економіку – в якій істина заможність може бути легко створена. У цьому випадку, для чого потрібні патенти? Якщо громада може задовольняти всі свою потреби - тоді ми стикаємося із концепцією доцільності. Сучасний стан технологій що оптимізують один аспект продуктивності не обов'язковий для використання у екологічному наборі інструментів. Ми більше зацікавлені у загальній, екологічній продуктивності, на відміну від локальної оптимізації.
 4. Творчий підхід - Існує багато рухів та релігій, побудованих на страхіттях кінця світу та інших сценаріях катастроф. На підхід направлений на розширення можливостей людей з точки зру того, що за визначенням є добрим та якісним, незалежно від того чи з'являються якісь катаклізми на горизонті. Це важливо щоб підкреслити що ми зосереджені на позитивному стимулюванні та перевагах, яким ми вважаємо кращими за підходи що базуються на страхах, тому що відгук що базований на страхах є не кращим щоб створити рішення із довготривалим терміном існування.
 5. Модульна конструкція на термін життя – Ядром дизайну на все життя є дизайн-для-розбирання та модульність. Дизайн-для-розбирання передбачає можливість для користувача вивчити, 'що є під капотом та як воно працює' у конкретного пристрою. Модулі є змінними одинцями із визначними функціями.
 6. Замкнутий цикл виробництва – OSE схвалює створення закритий цикл екологічного виробництва, коли відходи не розглядаються як відходи, а використовуються як сировина для інших процесів.

Компоненти специфікацій OSE

Специфікації OSE розкривають множину аспектів економічно суттєвого виробництва, включаючи аспекти розробки та виробництва:

 • Економічне значення
 • Відкрита документація
 • Суть розподіленої економіки
 • Динамічна природа справи
 • Системний дизайн
 • Прозора та заснована на участі модель виробництва та процеси розробки
 • Створення пост-дефіцитного рівня виробництва
 • Простота і дешевизна
 • Життєвий цикл, модульний дизайн; дизайн-для -розбирання; дизайн для масштабування
 • Локалізація джерел матеріальних ресурсів та виробництва
 • Екологічна якість
 • Економічна здійснюваність та здатність до повторення
  • Мінімізація забруднень, накладних витрат, бюрократії
  • Еволюція продуктів
  • Інфраструктура виробництва
  • Відкрита франшиза та Відкрита бізнес-модель
  • Допомога у започаткуванні

Економічна значущисть

Економічна значущисть визначається як відноситься до загальної економічної важливості створених продуктів та послуг. Тут припускається, що економічну значущисть можна визначити на основі відповідності та значущості для задоволення матеріальних потреб людей. Наприклад, пальне або трактори утворюють багатомільярдні світові ринки, і таким чином мають економічну значущисть. З іншого боку, дискусії на загальні теми мають малу економічну значущисть, якщо вони не є чимось більшим ніж слабке коливання повітря.

Відкрита документація

Відкритий зміст

Ми починаємо з відкритого змісту як основи – зміст, використання та розповсюдження якого вільне від обмежень. Оптимальною ліцензією для такого змісту яку ми просуваємо є загальне надбання. Це дозволяє мати просту практичну та правову перспективу. Ми розділяємо філософію за якою користувачі мають самостійно вирішувати яким чином та у який спосіб використовувати інформацію. Ми підтримуємо відкриті ліцензії. Ми не зацікавлені у поліцейському контролі.

Ми віримо, що претендувати на те, що ‘цим хтось володіє’ є надто самовпевненим, якщо при цьому не вказувати на факт, що будь-який конкретний ‘винахід’ є просто невеликим додатком до величезного вмістилища знань що вже існують, які роблять цей ‘винахід’ можливим. Ми віримо що немає сенсу у намаганнях контролювати патентами точки розгалуження винаходів, через те що існує безліч різних розгалужень на шляху винаходів які можуть бути прийнятні, творчість тим не менше не може бути обмежена. Ми віримо, що чим більше ми надаємо загалу, тим більше нових знань буде в результаті цього створено.

Легко доступні або викладені у вільному доступі документація і креслення

Розподілена інформація у комп'ютерну епоху є найбільш легкодоступною, якщо є можливість без зайвих витрат часу завантажити її з Інтернету. Якщо документи доступні у електронному форматі, з ними легко працювати та модифікувати з використанням програмного забезпечення. Наприклад, креслення в електронному вигляді можна, за бажання, відредагувати з використанням програмного забезпечення для комп'ютерного дизайну (CAD) або підтримки комп'ютеризованого виробництва (CAM). Якщо формати систем комп'ютеризованого виробництва можуть бути використані, то дані, що отримані з іншого місця, можуть бути легко трансформовані у фізичні об'єкти у іншому місці, де є можливості для цифрового виробництва.

Креслення

Є основою для забезпечення відтворюваності.

Відомість матеріалів (ВМ)

Після креслень ВМ є другою найбільш важливою складовою для забезпечення повторюваності. ВМ є детальним списком з вказанням цін всіх використаних деталей і ресурсів. Наявність ВМ зберігає потенційним виробникам багато часу на пошуки доступних деталей та обґрунтованих цін. ВМ включають також доречні коментарі, такі як якість або доступність конкретних вендорів, якість їх послуг та тому подібна корисна інформація. Однією проблемою ВМ може бути те, що оскільки користувачі живуть у різних країнах, вказані ресурси можуть бути не легкодоступними або їх постачання занадто витратним, таким чином потрібно шукати місцеві аналоги. Якщо ВМ доступна, тоді виробництво конкретних продуктів може починатися негайно: не треба вгадувати, як взаємодіють окремі частини, або який постачальних краще. В оптимальному випадку, процес одноразового виготовлення продукту може бути таким:

 1. людина вирішує, що їй потрібен конкретний продукт;
 2. вона шукає документацію на цей продукт у мережевому репозитарії відкритих продуктів, завантажує креслення, керівництва з виробництва та ВМ;
 3. купляє деталі у місцевих постачальників впродовж одного дня у випадку якщо проживає у щільно заселеному регіоні у якому оперують багато постачальників;
 4. починає будувати конкретний продукт.

Всі ці кроки потенційно можна виконати за один день за наявності ВМ. Відкриті конструкторські креслення та інструкції із збирання є тільки одним з необхідних аспектів, але ключовим фактором для того щоб мати можливість швидко розпочати виготовлення є наявність відомостей матеріалів як останнього кроку перед початком виробництва.

За цим сценарієм, справжні можливості виникають тоді, коли велика кількість індивідуумів не продовжує купувати споживацькі товари хто-зна-де, а починає виготовлювати їх локально. Це можливо на індивідуальному рівні для будь-кого, хто оснащений гнучкою Виробничою Лабораторією, або коли малі групи (від декількох до дюжини) збираються разом для постачання дешевої, відкритої, виробленої з застосування цифрових технологій продукції. Ці люди можуть працювати у гаражах або приміщеннях на задньому дворі, орендованих майстернях, спільних майстернях, або у інший спосіб який підтримується громадою. Номенклатура продуктів, що може виготовлятися таким чином, в першу чергу складається з тих елементів, що не є одноразовими, та мають довготривале використання. До цих продуктів, серед інших, відносяться електроніка, механічні прилади, "важка" техніка, "зелені" транспортні засоби, системи відновлювальної енергії.

Програмні засоби

CAD by Mariano Alvira і SKDB є два різних програмних пакети що можуть покращити та автоматизувати різні аспекти підготовки відомості матеріалів.

Вільна інформація

Якщо інформація вільна, вона також повинна бути легкодоступною.

Розподілена економіка

Розподілена економіка відноситься до економічної моделі що стимулює використання розподіленої економічної влади на відміну від монополізації через владу.

Трансформативна природа підприємництва

Ми зацікавлені у трансформативній економіці, що є такою що спрямовує до громади та глобальної сттабільності, що має такі властивості які про-активно відсувають світ від: концентрації соціальної влади; вічних військових протистоянь; втрати сенсу; бюрократії; глобалізації економічної активності; тоталітаризму і newspeak; втраті свободи і тому подібного.

Системний підхід

Системний підхід передбачає використання таких економічних парадигм які розглядають цілісні людські або екологічні екосистеми у всіх взаємозв'язках, а не окремі частини цих систем. Наприклад, несистемне мислення може привести до висновків що сучасні парові двигуни є поганою ідеєю у порівнянні із використанням біодизелю або паливного спирту тому що термодинамічна ефективність парових двигунів у два рази гірша за двигуни внутрішнього згоряння. Розгляд проблеми з додержанням системного підходу може привести до висновку що використання парових двигунів є доброю ідеєю, тому що у якості пального може бути використана біомаса, і врожайність культур що продукують пелети з біомасу, що містить целюлозу, на порядки вища за врожайність культур для виробництва біодизелю або спирту (звичайно, необхідно врахувати енергетичні еквіваленти, впливи на ґрунт, логістику, можливість накопичення, технологічність двигунів та таке інше). Особа, що мислить системно, може дослідити питання більш глибоко та врахувати, що: виробництво пелет з біомаси є більш простим; що діяльність з отримання біомаси може бути також пов'язана із іншою діяльністю, наприклад, садівництвом або тваринництвом; що виробництво такого джерела енергії може бути повністю децентралізоване та використано громадами для підвищення гнучкості громадами з використанням найпростіших засобів. Сенс у тому, що особа яка мислить системно може врахувати багато значущих факторів що впливають на те як конкретна діяльність буде організована із залученням всіх системних взаємозв'язків, тоді яз за несистемного підходу ці взаємозв'язки та їх впливи просто не розглядаються як частина проблеми.

Ми вважаємо, що деструктивний не системний підхід є настільки поширеним у нашому суспільстві, що у загальному випадку, персональні та громадські рішення є направленими на вигоду вузьких груп, нелогічними, такими що гальмують розвиток. Ми включаємо метрики для врахування вимог з реалізації системного підходу у Специфікаціях OSE щоб підняти обізнаність про необхідність такого підходу, і, навіть якщо надія марна, намагаємося пролити світло на ситуацію.

Прозорість моделі виробництва та процесу розробки

Процес розробки продукту та модель виробництва повинні бути прозорими для будь-якого зацікавленого спостерігача. Це дозволяє вивчати, залучатися, приймати участь у покращенні результатів теми, у якій є зацікавленість. Прозорість дозволяє перетворити зворотній зв'язок у активний механізм, та дає можливість взнати більше тим, хто у цій темі зацікавлений. Прозорість є однією з якостей розподілених економічних процесів.

Прозорість деякої програми означає, що програма є відкритою для пропозицій, внесення змін, копіювання самої себе, що випливає з етичних основ такої програми. Таким чином такі механізми як договори про нерозголошення відомостей, патенти, торгові таємниці, та інші прояви протекціонізму не узгоджуються із прозорістю.

Процес розробки

1. Учасники процесу розробки є добровольцями. Ніякої компенсацію за використання результатів не потрібно. У результаті, кращі розробки є результатом їх надання зацікавленими особами.

2. Будь-хто може приєднатися або залишити групу розробки у будь-який час.

3. У спільному процесі розробки використовуються надані результати різних зацікавлених осіб.

4. Кроки та результати процесу розробки документуються.

Створення після-дефіцитного рівня виробництва

Після-дефіцитний рівень виробництва передбачає доступність ефективних засобів виробництва, включаючи як матеріальні засоби так і технології - що дозволяють задовольнити людські потреби. Після-дефіцитний рівень виробництва також передбачає, що місцеві не стратегічні ресурси можуть використовуватися ефективно, надійно, та із можливістю виробництва продуктів для розширеного відтворення. Метою досягнення після-дефіцитного рівня виробництва, таким чином, є створення можливостей для конкретної громади вийти за рамки боротьби за фізичне виживання.

Simplicity and Low Cost

The design and implementation of any product or service should be the simplest from both the fabrication and cost perspective, such that it is the most readily replicable. Attaining simplicity is indeed the most difficult design challenge. Most people confuse high performance with extra features, because they externalize the hidden liabilities that accompany the extra features. Simplicity is synonymous with efficient resource use. Simplicity should also apply to the fabrication procedure of an object. As such, simplicity is also synonymous with low cost. The basic design philosophy of OSE is to include simplicity in design and fabrication - ie, design-for-fabrication should be applied.

Lifetime, Modular Design; Design-for-Disassembly; Design-for-Scalability (DfS)

(Note: For mainstream reference on lifetime design, see the work of Saul Griffith)

Simplicity of design promotes the features of lifetime, modular, and scalable design-for-disassembly (DfD).

Lifetime design implies that the value of a product does not depreciate over time. This implies freedom from labor required to replace a certain product, which has direct implication for one's access to free time.

Modular design is a design which allows different modules to be used and interchanged, giving the user control over and flexibility with the object of use.

DfD means that parts of modules may be replaced readily, by taking the module apart. This has profound implications to lifetime design.

DfS is more than a design that can be scaled. It is the principle of designing things with ease of scalability as one of the features - ie, design that can be scaled easily. This is a slight improvement over design that can be scaled, in that DfS includes explicit features that make scalability easy.

Scalability means that a basic building block can be used to make larger or smaller versions. This contributes to low cost and efficiency.

Multipurpose Modular Design

Objects should be designed so that they are made as building blocks, or modules, of other or larger objects. This way, objects can be modified. Instead of a whole object having to be replaced to add new functionality, a module may be added. This gives products a flexibility that is built into their very nature, such that the user has additional control with minimum expense. Modularity may sometimes be synonymous with inter-operability, and may sometimes be synonymous with scalability. It may contribute to lifetime design if an object is 100% modular and each module may be replaced. Modularity also means that an object may function as a building block of other objects. In all cases, modularity implies that an object may be modified. The combination of flexibility, adaptability, scalability, interoperability are desirable. These features expand the range of applications, increase lifetime, reduce cost, as well as provide and retain high value. In a material world, these are features that contribute to wealth and prosperity. In a nutshell, modularity provides large value and has low associated costs. These are good implications for individual and community well-being.

If modular design is followed, then the type of interoperability of using building blocks leads us to a Pattern Language of technology. In this pattern language, the modules or building blocks serve as the sentences of a larger language, or technology infrastructure.

Scalability

Products should be designed so that they can be scaled up or down - such as by addition of new modules, or using multiples of a part in parallel. For example, a solar concentrator system designed according to the principle of scalability should be a linear design (see Solar Power Generator), so that it could be enlarged either by lengthening or widening the array.

Localization of Material Sourcing and of Production

For community resilience, ability to use local resources is key. While it is important that a community have this ability for essential needs, it is optional, though desirable, for other nonessential items.

Using local resources may necessitate that a given community have additional technology to produce a certain item. For example, if a given community does not have the conditions to grow a certain crop easily, it may want to invest in the additional technology required to grow that crop successfully. Or, if a certain community does not have adequate water, it should invest in well-drilling or roof-catchment technology, instead of importing water from unsecured sources.

A community should thus, in general, strive to increase its technology base to accommodate the provision of all essentials, and not settle on its ability to trade to procure these essentials, as trade may be vulnerable to disruption. Trade is quite acceptable for non-essential items, such as musical instruments, since disruption of such supply does not threaten the survival of a community. The level of technology in which a community is autonomous should be determined on practical grounds.

Moreover, in today's world, we already hear about 'produced locally.' We should add 'sourced locally' to our vocabulary - as resilience implies not only local production, but also local sourcing. Local sourcing typically requires that a community have additional technological infrastructure and knowhow for providing the necessary feedstocks.

Localization Levels

 • Level 1 - production is local
 • Level 2 - sourcing of materials used in production is local
 • Level 3 - raw material production is local
 • Level 4 - production machinery used in the production process above is open source and locally fabricated

Localization applies to the creation of natural economies, or those economies based on the substance of their own, natural resources, free of supply chain disruptions.

An example of Level 3 is that local aluminum is made by Smelting aluminum from local clays.

If localization is taken to all the 4 levels, for all necessities of sustaining its population - that means that a region is autonomous, and as such, has no built-in tendency to wage war for others' resources. This is the critical point of localization - its benign effect on global geopolitical struggle. In simple words, people don't kill and steal.

Ecological Qualities

The product of interest must be good for the environment.

Economic Feasibility and Replicability

Minimization of Waste, Overhead, and Bureaucracy

The key point to the competitiveness of agile, open source enterprise is its lean structure with minimal overhead. Minimization of waste occurs by collaborative development, such that R&D costs are shared by a number of stakeholders. Competitive waste is eliminated by open enterprise giving services away rather than competing for market share, which is the ethical marketing strategy for open enterprise.

Other strategies for keeping overhead low are crowd-funding the production facility, such as in Factor e Farm's case. We also propose paperwork reduction by operating as an un-incorporated entity, with contractually-based fiscal fiduciaries and liability management, operation in the Republic via private contract, and by in-house legal literacy.

Product Evolution

A process should be in place for continued maintenance and development of a product. This could be a support community, foundation, or users.

Fabrication Facilities

Concrete Flexible Fabrication mechanism exists for others to purchase the product at reasonable cost. This is a means to assuring that a diversity of suppliers exists, such that monopoly is avoided.

Open Franchising or Open Business Model

This point defines how easily one can obtain access to replicable enterprise design. See our motivation with respect to Open Business Models, as described under the OSE License.

There is a number of details that goes into enterprise replications. These are all the standard details found in a Business Plan, plus the actual technical details that go into that plan, such as designs and CAD, fabrication procedures, BOM and sourcing information, economic analysis, ergonomic analysis, and so forth.

If you are interested in replicating an enterprise, then please inquire with us regarding practical considerations. For those interested in replication, we are looking for long-term commitment to provide the necessary due diligence of business model documentation.

Startup Assistance

Producer training is the key to assisting others to start up enterprise. Dedicated workshops should be available for others to learn the trade. We plan on offering a 2 year immersion program, which includes not only workshop skills, but agriculture, as well as theoretical and organizational aspects.

Calculation of a Metric Score

The questionnaire below can be used to determine whether a product meets the OSE specifications. There are 42 questions, so the maximum score is 42.

Economic Significance

 • Is it relevant for meeting the material needs of humans?

Distributive Economics

 • Does the economic model distribute economic power?

Transformative Nature of Enterprise

 • Does it promote community and global resilience?

Systems Design

 • Does it consider the complete human and natural ecosystem?

Ecology

 • Is it good for the environment?

Development Process

 • Is participation in the process entirely voluntary?
 • Can anyone join or leave the development group at any time?
 • Does the collaborative development process utilize the input of diverse stakeholders?
 • Are the steps and results of the development process documented?

Simplicity of design

 • Is it low Cost?
 • Does it have Long Life?
 • Is it modular?
 • Is it designed for disassembly?

Design for scalability

 • Can it be scaled up?
 • Can it be scaled down?
 • Is it easily scalable?

Localization

Materials

 • Are materials used in production local?
 • Is raw material production local?

Production

 • Is product production local?
 • Is the machinery used in production process open source?
 • Is the machinery used in production process locally fabricated?

Economic Feasibility and Replicability

 • Is there minimal overhead?
 • Is there minimal waste?
 • Are R&D costs shared by a number of stakeholders?
 • Are services given away?
 • Are production facilities Crowd-funded?

Product Evolution

 • Is there continual produce maintenance?
 • Is there continual product development?

Fabrication Facilities

 • Is there a flexible fabrication mechanism?

Open Business Model

 • Is there a Business Plan?
 • Are there technical details in the business plan?

Open Documentation

 • Is content Open Source?
 • Is content readily accessible (downloadable)?
 • Are there design drawings?

Designs

 • Are design drawings CAD?
 • Are fabrication procedures detailed?
 • Is economic analysis available?
 • Is ergonomic analysis available?

Bill of Materials (BOM)

 • Is there a parts list?
 • Is Sourcing of parts listed?
 • Are prices of parts listed?

Startup Assistance

 • Is producer training available?

Summary

In summary, we aim to raise the standards embodied in open source product development efforts by articulating the possibilities. OSE Specification describes all the desirable features that can be embodied in open economic development, under the assumption that maximum advancement of distributive production is the best route to human prosperity.

OSE Specifications, as applied to technology - imply liberatory technology - defined as technology which serves the true needs of people and liberates time for other pursuits beyond survival. This is distinct from technology which controls people - where in today's world - with ever-advancing technology, people enjoy less free time.

Application of OSE Specifications to Assessing the Liberatory Potential of Technologies

OSE Specifications, when applied to production of physical products, allow for transparent assessment of the overall openness or accessibility of so-called open source products. This specification is intended to help people assess distributive production aspects of projects, by distinguishing between the various degrees of ‘opensource-ness’ embodied in projects. This is because some projects call themselves ‘open source’ when only a small portion of the hardware, or even no physical portion, is open source.

For example, in the case of the OS Green Vehicle, the only open source component is an apparent design process, but the output of the design process is proprietary. As quoted from the website, ‘Your rights to use, modify and re-distribute any data from this web site are limited.’ Moreover, the components used in the car are proprietary. Therefore, the OS Green Vehicle has a low OSE Specifications metric score.

Access refers to use for both private or market purposes. The specification is not neutral in its goals, just as no technologies are ever neutral. The intent goes so far as to point out the nuances that contribute to a particular direction of: (1), promoting ecological integrity, (2), contributing to the highest possible quality of life, and (3), creating the widest possible distribution of wealth. Because the open source method of product development has immense potential in transforming the economic system, the OSE Specification aims to address the evaluation of positive change endorsed by various open source projects.

The scope of OSE Specifications is far-reaching: it considers all the steps necessary for a product to be user-accessible. This includes open access to relevant information and affordable access to physical products. The goal is distributive economics.

OSE Specification stipulates access to physical production facilities that can build wealth in re-localized communities. But OSE Specifications go even further: replication and viral spread of wealth - or distributive production. OSE Specifications address the means for replicating the production process itself. This includes not only self-replicating machines and systems, but the development of open business models, training materials, and apprenticeships for entrepreneurs. As the final step, we consider the availability of capitalization assistance within the metric. The capitalization assistance may be part of a new entrepreneur's apprenticeship - where, for example - real products can be made and sold within the apprenticeship. We redefine the 'capital' in 'capitalization assistance' from 'money' to 'the ability to produce just about anything required for business startup at low cost.'

Such level of commitment to the success of replication may imply a hidden agenda behind this program. Indeed there is: the greatest possible empowerment of people and communities to be the masters of their destinies, by unleashed human productivity fueled by open access to information and enabling hardware.

OSE Spec addresses access to both producers and users - both on the individual and community scale. Production could occur by do-it-yourself means on the individual scale in flexible fabrication facilities. The community scale promotes division of labor, and therefore a high standard of living. The OSE Spec addresses the availability of blueprints or digital designs, which can be used readily in manual or automated, computer-controlled fabrication facilities.