LifeCat 1.0/nl

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search


LifeTrac / LifeCat 1.0 LifeCat 1.0.png
   Home  |  Research & Development  |  Build It  |  User's Manual  |  Community Feedback   

Overzicht

LifeCat is een puur skid steer machine dat als parallel project loopt aan LifeTrac. Het ontwikkelingsproces zal veel trager gaan dan die van de LifTrac om te proberen te begrijpen hoe de complexe dynamica die betrokken is in de schranklader laadkrachten. Dit zal de ontwikkeling van een geoptimaliseerd frame met nadruk op veiligheid, menselijke factoren, constructie en geluiddemping.

We verwachten gedeelde ontwikkeling tussen LifeCat en LifeTrac, maar er zullen verschillen zijn in de initiële design specificaties welke evidente aanpassingen zullen vereisen. Additionally LifeCat will be the first machine designed in metric from the start. Men kan argumenteren dat dit projecct de LifeTrac naam moet delen, maar de basisidee achter LifeTrac is om een traktor te make, en deze machine zal hier niet aan beantwoorden.

Actuele Ontwerp Status

Vroege research en ontwikkeling

Algemene Specificaties

Coming as soon as they're developed!

Current Needs

  • Veel R&D werk vereist! Kom langs en vul de ontbrekende info in :D
    • Specifically some more information on Industry Standards and pulling out the useful points from the documents that are there
    • Find more DIY projects for ideas

Project Leiders

  • Mike Apostol - Heeft niet langer tijd voor OSE voor de komende maanden. als iemand het leuk vindt om het voort te zetten doe het dan!