OSE Oppdrag

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search
Main > OSE

Fra OSE Grunnleggeren,sist oppdatert Feb. 2011:

Open Source Ecology (OSE) er en bevegelse dedikert til den samarbeidsdrevne utviklingen av verktøy som gjør åpen tilgang til de beste praksisene av økonomisk produksjon mulig - for å promotere harmoni mellom mennesker og deres naturlige livsoppholdssystemer, og for å fjerne materiell knapphet fra å avgjøre kursen til menneskelige relasjoner, globalt og lokalt. OSE tar sikte på å skape harmonifylt sameksistens mellom naturlige og menneskelige økosystem (hvis vi antar at disse er adskilte), mot landforvaltning, robusthet, og forbedring av den menneskelige tilstanden. OSE forfølger skapelsen av et åpent samfunn, der alles behov blir møtt, og der alle har tilgang til informasjon, materiell produktivitet, og rettferdige styringssystemer - slik at menneskelig kreativitet blir løssluppet, for alle mennesker.

En applikasjon av OSE er skapelsen av kopierbare, åpen kilde, moderne, desentraliserte, robuste fellesskap.