OSE specifikacije

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search

Uvod

(Zadnji put osvježeno u siječnju 2011.)

Prije nego što pročitate dalje, pogledajte OSE-ovu misiju. OSE specifikacije su mjerilo za procjenu kvalitete koje pridonose stvaranju re-lokalizirane ekonomske proizvodnje, kao osnove za prosperitet zajednice u povezanom svijetu.

OSE specifikacije su standard usmjeren na definiranje i evaluaciju kriterija proizvoda, usluga i njihove proizvodnje - koji služe za promicanje stvaranje ekonomije obilja, i stoga, stvaranje fleksibilnih zajednica. Obilje postoji gdje zajednica koristi svoju bazu resursa na takav način da su ljudske potrebe i želje osigurane u izobilju - sa značajnim suficitom kao gorivom za kulturni i znanstveni napredak.

Točka po točka

GVCS specifikacije/Temeljne vrijednosti

Ovo su vrijednosti OSE-a koje formiraju razvoj GVCS, te koje će se utjeloviti u razvojnom procesu, u zapošljavanju volontera, u svojoj korporativnoj strukturi, te u svim aktivnostima, javnim i privatnim:

 1. Open Source - slobodno i besplatno objavljujemo ​​svoje 3D dizajne, sheme, instrukcijske filmove, proračune i priručnike proizvoda na našem open source wikiju. Nastojimo iskoristiti otvorenu suradnju s globalno distribuiranim timom tehničkih suradnika. Cijenimo transparentnost našeg poslovanja, poslovnog modela, strateškog razvoja, "koda" (crteži i dizajni), upravljanja podacima, i sve druge aspekte koji mogu dovesti do distributivne ekonomije. Komentar: Naš glavni cilj je pridonijeti stvaranju otvorene kulture, gdje se dijeljenje i zajedničko stvaranje cijene više od pohlepe i isključivosti. Ova vrsta kulture promiče život i rast, za razliku od na strahu bazirane agresivnosti. Open source kultura uključuje 'rano i često' objavljivanje da bi se razotkrile pogreške i slijepe ulice - gdje se brzi rast omogućava prilagođavanjem na neuspjeh. Rani neuspjeh omogućava rano otkrivanje rješenja . Život obiluje neuspjesima i slijepim ulicama - i karakteristika uspješnog pojedinca je sposobnost da reagiraju na neuspjeh rastom i transcendencijom.
 2. Distributivna ekonomija – otvoreno objavljujemo naše poslovnih modele, tako da drugi mogu replicirati svaki poslovni poduhvat. "Sve što mi znamo, vi znate." Namjera ovoga je generirati uistinu slobodno poduzetništvo i životodavno natjecanje, za razliku od monopolskog kapitalizma ili militarizma. Jednom riječju - distibutivna ekonomija se zove dijeljenje. U političkom smislu, ovaj fenomen se može opisati kao decentralizacija inženjerstva. Valja napomenuti da informacije trebaju biti slobodne, budući da je trošak distribuiranja informacija zanemariv. Međutim, atomi ili fizički predmeti nisu "besplatno" u istom smislu jer je značajna ljudski energija potrebna za proizvodnju i distribuciju fizičkih dobara.
 3. Low-Cost - trošak kupnje ili stvaranja naših strojeva je, u prosjeku, 5-10x jeftinije nego kupnja od industrijskih proizvođača, uključujući prosječnu cijenu rada od $25 na sat za GVCS fabricator. Komentar:
 4. Modularnost – Komponente GVCS funkcioniraju kao izmjenjivi moduli. Motori, dijelovi, sklopovi, i pogonske jedinice su razmjenjivi, te se mogu grupirati za postizanje raznolike funkcionalnost iz malog skupa jedinica. Da biste vidjeli kako različiti dijelovi uklapaju zajedno - pogledajte proizvodnu ekologiju.
 5. User Friendliness – Dizajn-za-demontažu, jednostavnost, transparentnost i open source dokumentacija omogućuje korisniku da brzo shvati, rasklopi, prepravi, popravi, održava bez potrebe za skupim serviserima.
 6. Uradi sam - korisnik dobiva kontrolu nad projektiranjem, proizvodnjom i modificiranjem GVCS skupa alata. DIY je zamišljen za promicanje stvarateljske, izvođačke, ne-potrošačke kulture - ljudi koji su zainteresirani za stvaranje vlastitog prilagođenog okoliša, umjesto prihvaćanja masivno-standardiziranih opcija.
 7. Zatvorena petlja proizvodnje i materijala - Bilo koji proizvod ne smije postati otpad, već sirovina za drugi proces. Naš projekt se oslanja na recikliranje metala u djevičanske sirovine za proizvodnju daljnjih GVCS tehnologija - čime se omogućuje proizvodni ciklus od kolijevke do kolijevka.
 8. Velik učinak - radni standardi moraju se podudarati ili biti veći od industrijske konkurencije GVCS-u da mogu pružiti usporediv ili bolji životni standard.
 9. Industrijska učinkovitost - U cilju pružanja održiv izbor za fleksibilan život, GVCS platforma odgovara ili premašuje standarde produktivnosti industrijske konkurencije.
 10. Ekološki dizajn - Naši proizvodi promiču skladan suživot prirode i čovjeka. Cijeli proces i tehnologija moraju zadovoljiti kriterije za biti ekološke prihvatljivosti i obnovljivosti.
 11. Otpornost - Sustavi koje projektiramo su dizajnirani da budu prilagodljivi. To proizlazi iz sposobnosti promjene, prilagodbe mjerila i replikacije svih komponenti i sustava kako bi se zadovoljili stalno mijenjajući uvjeti.
 12. Dizajn sustava - naši dizajni uzimaju u obzir cijeli sustav za održavanje života, u smislu kako različiti strojevi i usluge rade jedni s drugim. Različiti strojevi mogu djeluje kao modula u široku lepezu integriranih sustava. Mi ne odabiremo tehnologije po vršnim performansama, već prema sustavnim performansama jer se tako uklapaju u elastičnu zajednicu integriranu sa svojim prirodnim sustavima održavanja života. Dio dizajna sustava je sinergija - sa svrhomje da GVCS postigne maksimalni potencijal kada njegove komponente rade jedne s drugima.
 13. Dugovjećni dizajn - Naši proizvodi dizajnirani su za dugi vijek korištenja - preko solidnog dizajna, korisničkog servisiranja, open source, uradi sam dizajna.
 14. Zamjenjivost - naši proizvodi imaju tendenciju da zajednički resursi zamjene manje zajedničke ili strateške resurse. Zamjenjivost se također odnosi na činjenicu da je bilo štetno
 15. Robusnost - primjenjivost naše tehnologije u rasponu od 1. do 4. svjeta, od grada do države, od visoko do nisko tehnoloških aplikacija, u različitim razmjerima poslovanja.
 16. Višenamjenska fleksibilnost - naši alati obično nisu posvećeni uređaji, već se mogu koristiti fleksibilno u širokom rasponu aplikacija.
 17. Najbolja praksa - usredotočeni smo na optimizaciju naših proizvoda kako bi se postigao najbolji mogući dizajn i funkcionalnost
 18. Jednostavnost - dizajn s ciljem apsolutne jednostavnosti bez žrtvovanja standarda izvedbe.
 19. Cijelovita ekonomija - rad OSE je zamišljen kao djelatan nacrt za potpuno gospodarstvo. Naši dizajni su usmjereni na stvaralački životni stil članova zajednice. Ovo je također poznato kao neo-subsistence lifestyle - gdje zajednice može pružiti ostvariti sve potrebe kompletnog gospodarstva, pa je trgovina nije nužnost, već samo mogućnost.
 20. Sloboda od materijalih ograničenja - GVCS-ov cilj je obezbijediti sve materijalne potrebe zajednice na učinkovit način. To omogućava ljudima da imaju slobodnog vrijeme, koje omogućava ljudima da slobodno biraju svoje stremljenja, izvan ograničenja materijalne oskudice. Ovo je također poznato kao high-tech samo-osiguravanje.
 21. Podjela rada - naš dizajn usredotočen je na potrebe suvremenog sela koje uživa visoku kvalitetu života, za razliku od pojedinačnog korištenja. Sve tehnologija može se prilagoditi individualnoj upotrebi, ali podjela rada je poželjna za postizanje cijelovitog gospodarstva u zajednici.
 22. Skalabilnost i fraktalnost - GVCS alati su dizajnirani da budu prilagodljivi različitim veličinama poslovanja, od pojedinačnih kućanstava na aglomeracija sela(gradovi). Dizajn treba biti fraktalni, u smislu da svaka radna jedinica mora biti samodostatna (cimplete) i fleksibilna.
 23. Seosko mjerilo - namjera je optimizirati GVCS za selo od oko 200 ljudi, tj. Dunbarov broj - broj ljudi koji mogu održavati interakciju licem u lice.
 24. Nenasilje - GVCS je dizajniran za obezbjeđivanje svih potreba zajednice bez ubijanja ili krade od drugih.
 25. Pomirljivi društveni ugovor - GVCS skup alata je dizajniran za promicanje pravednog, pravičnog i životvornog društvenog ugovora za seoske zajednice. Kvalitete GVCS su namijenjene promicanju dobrih odnosa između skupine ljudi u razmjeru sela. Društveni ugovor je temeljen na suradničkoj podjeli rada, gdje je produktivnost pojedinih članova doprinosi dobrobiti cijele zajednice. Osnovni uvjet je cjeloživotno učenje i regenerativne upravljanje zemljištem i resursima, uz nenasilje.
 26. Zajednica i obitelj - OSE promiče ponovno povezivanje ljudi kao rezultat povećane slobode od materijalnih ograničenja. Ovo re-povezivanje također uključuje i re-povezivanje sa našim istinskim potrebama, svojim obiteljima i globalnom obitelji svih živih bića.
 27. Dokazane tehnike - mi smousredotočni na dugotrajnom upotrebom dokazanim konceptima, tehnikama i tehnologijama. Svi načela uglavnom se smatraju zajedničkim, povijesnim znanjem ili mudrošću naučenom kroz eone civilizacije.
 28. Interdisciplinarna integracija - Pružamo vrhunsku praksu integracije znanja iz mnogih područja i disciplina. Cijenimo drsko prelaženje granica, križanja i crpljenje iz što je moguće više kultura, regija i vremenskih razdoblja.
 29. Dostatnost - naš dizajn usredotočen je na dostatnosi - odnosno, mi razumijemo da je potrebno dostići određenu razinu izvedbe, a to je dovoljno. To se razlikuje od kontinuiranog dodavanja ukrasa.
 30. Nova ekonomija - Jedan aspekt OSE je omogućuavanje stvaranja gospodarstva utemeljenog na resursima, gdje se istinsko bogatstvo temelji na prirodnim, prvenstveno lokalnim resursima, gdje se bogatstvo stvara dodavanjem vrijednosti prirodnim resursima pretvarajući ih ljudsima upotrebljiv oblik.
 31. Fleksibilna Proizvodnja - Ovaj način proizvodnje se razlikuje od specijalizacije. U fleksibilnoj proizvodnji, strojeva opće namjene se koriste od strane visoko kvalificiranih radnika za proizvodnju široke lepeze proizvoda - za razliku od specijaliziranih strojeva, kojima upravljaju nisko kvalificirani radnici proizvodeći samo jednu stavku. Naša sredstva za fleksibilnu proizvodnju su open source fab lab.
 32. Tehnološki rekurzije - fleksibilna proizvodna tehnologija također omogućava proizvođačima da proizvode sve složenije strojeve i dijelove. To omogućuje lokalnoj zajednici da, na kraju, postigne kapacitet za proizvodnju svake tehnologije poznate čovjeku.
 33. Industrija 2.0 - ovo je ideja da fleksibilna proizvodnja, u kombinaciji sa zajednički razvijenim, globalnim spremištem downloadabilnih dizajna proizvoda ima potencijal da postane novi motor proizvodnje. Ovo je osobito korisno za relokalizaciju proizvodne ekonomije s ciljem ostvarivanja distributivne ekonomije. Industrija 2.0 je izravan cilj OSE-a.
 34. Permafacture - ekološka izrada s dugoviječnim dizajnom.
 35. Lokalni resursi - GVCS je pogonjen lokalnim resursima, kao što su voda, sunce, stijene i tlo. Putem tehnološkog rekurzije,
 36. Repliciranje - OSE-ov rad je namijenjen da bude ponovljiv, samoreplicirajući i viralan. Open source priroda, low-cost i jednostavnost naših projekata su ključni za to.
 37. Smisao - tehnologija, kada se koristi na odgovarajući način, namijenjena je ponovnom povezivanju sa smislom i ​​prirodnim ekosustavima. Rekonekcija sa prirodom može se dogoditi iz stalne interakcije između ljudi i prirode, kao što je odgovorno upravljanje prirodnim resursima kako bi se zadovoljile ljudske potrebe bezopasnim procesima.
 38. Odgovarajuća automatizacija - Mi koristimo automatizaciju proizvodnje, ili drugih poslova koji se ponavljaju, su teški, opasno, ili na drugi način nezahvalani zadaci koji se mogu provoditi uz pomoć računala umjesto ljudskog rada. Mi to preferiramo ako to doista povećava kvalitetu života i smanjuje tegobe, bez gubitka smisla, nasilja ili drugih negativnih sustavnih posljedica.
 39. Dugoročni pristup - OSE traži dugoročna rješenja na razini 100 godina u budućnost, a ne 'flastere' za površne probleme. Mi gledamo dugoročne probleme, uz trajan mir i stabilnost čovječanstva kao cilj.
 40. Mreža - OSE je zainteresiran za stvaranje mreže zajednica istomišljenika koji slijede vrijednosti OSE-a, tako da se kulturna razmjena može dešavati između različitih zajednica. To se odnosi na koncept #1000 Globalnih sela - koja služe kao model zajednica za utjecaj na ostatak svijeta u pozitivnom smislu. To donosi element mobilnosti u društveno tkivo zajednice.
 41. Model zajednice - OSE selo s GVCS imaju za cilj pružiti pozitivan primjer, najbolje prakse integriranog, smislenog života uz načela obilja i prosperiteta - te kao sjajna točka svjetlosti potaknuti ljude u mnogim područjima života.
 42. Zemljište i upravljanje resursima - Svaki OSE-ov objekt djeluje kao upravitelj zemljištem. Zemljište nije za prodaju, već se čuva kao stalno mjesto ljudske baštine i kulturnog rasta. Resursi se upravlja tako da se kvaliteta poboljšava s vremenom, za razliku od iscrpljivanja.
 43. Ikonoklastička inovacija i transformacija - OSE favorizira ikonoklastičke pristupe koji bave problemima u korijenu, a ne simptomima - prema rješavanju gorućih svjetskih problema (rat, siromaštvo, korupcija, raspodjela bogatstva, bolesti, itd.). Ne tražimo kompromise masovne kulture pod utjecajem političkih i posebnih interesa, već autentična rješenja temeljena na vrijednostima koje dijeli cijelo čovječanstvo.
 44. Apsolutni kreativni pristup - ne promičemo uništitenje ničega , samo stvaranje boljeg rješenja koje čini stari obrazac zastarjelim. Ne mrzimo bilo koju grupu ili politiku, jer smo svi zajedno u ovome. Mi vjerujemo u pozitivnu psihologiju, inspiraciju i iznošenje vrlina kod ljudi - apelirajući na njihov apsolutno kreativni, transcendentni potencijal za rješenja. Mi ne potičemo strah ili taktiku motivaciju na temelju kažnjavanja .
 45. Realna neposrednost - Mi korist realan pristup koji može biti implementiran i danas, za razliku od futurističkog sanjanja. Vjerujemo da danas imamo dovoljno znanja i tehnologije da stvorimo stanje bogatog života za svakoga. Usredotočeni smo na set alata namijenjen za nominalnu selo od 200 osoba - prema Dunbarovom broju. To omogućava dovoljnu podjelu rada da pokrije proizvodnju bilo koju tehnologije na lokalnoj razini, a ujedno je dovoljno malo da organizacija takve zajednice bude jednostavna.
 46. Odgovarajuće mjerilo - Mi vidimo selu od oko 200 ljudi kao optimalno veličinu ljudske organizacije iz nekoliko razloga. Prvo, to je povijesno dokazano broj. Drugo, slijedi Dunbarov broj kako bi omogućilo kontinuiranu i smislenu socijalnu interakciju. Treće, lako je upravljati s organizacijskog stajališta bez potrebe za prevelikom birokracijom. Četvrto, dovoljno je veliko da dozvoli specijalizaciju putem podjele rada. Peto, omogućava zajednicu sa pješačkim ili biciklističkim udaljenostima. Šesto, ono je osnovni gradbeni blok - gdje veće zajednice mogu biti dizajnirane kao skup jedinica u ove male veličine za najvećuj moguću otpornost - za razliku od organizacije u većem mjerilu. Sedmo, industrijski ekonomistEF Schumacher je, u svojoj poticajnoj knjizi Small is Beautifull, istaknuo da se ljudska organizacija jednostavno raspadanakon što dosegne određenu veličinu.
 47. Jedan svijet pristup - mi vjerujemo da ljudi općenito trebaju živjeti u oviru globalnih resursa bez degradacije njihove kvalitete ili zagađivanja. To je suprotno od onoga što se uglavnom danas.
 48. Minijaturizacija - Vjerujemo da mjerilo uspješne ljudske organizacije koja može održavati suvremenu tehnologiju može biti svedeno na razinu sela - pod pretpostavkom otvorenih informacijskih tokova.
 49. Radikalno obilje - Mi vjerujemo da postoji obilje resursa za sve, te da ljudska društvena organizacija treba favorizirati institucije koje promiču obilje, za razliku od oskudice. Mi preferiramo tehnološku infrastrukturu koja se izlazi izvan okvira oskudice resursa kao dominantne sila u podlozi čitave civilizacije.

Metode i strateški pristup

 1. Otvorenost - Open Source Ecology podržava open source kulturu dijeljenja i zajedničkog razvoja kroz, krajem distributivne ekonomije. To se odnosi na razine naših procesa, organizacijske strukture, poslovanja i proizvoda. Na procesnoj razini, možemo potaknuti druge da surađuju otvoreno, s poštovanjem prema potrebama drugih developera. U tu svrhu, ciljamo stvaranja suradničke strukture i platforme koja omogućuje drugima da surađuju slobodno, te objavljivati smislene rezultate otvoreno. Težimo da dizajn svih naših operacija bude u skladu s ovim načelom. Preporučujemo svima u razvojnom timu da budu transparentan o svom radu, i zatražiti otvoreno pomoć za suradnju. Preporučujemo svima da daju informacije besplatno - jer trošak dijeljenje informacija je nula.
 2. Distributivna ekonomija - Svjesni smo izazova otvorenog dijeljenja informacija - u tome da netko može "ukrasti" ideju i kapitalizirati na njoj. Mi riješavamo taj problem, potičući ljude da publiciraju otvoreno, tako da je informacija dostupna svima, i stoga, ne može biti patentirana i prisvojena. Da bi ostvarili vrijednosti, potičemo ljude da se organiziraju oko zajedničkih izvora informacija, dok grade u fizičkoj, proizvodnoj infrastrukturi pretvarajući podatke u sadržaj suvremenog života putem bezazlenog industrijskog procesa.
 3. Bilješke o patenatima- To ima smisla samo u svijetu temeljenom na oskudici. Potičemo svaku zajednicu koja usvaja načela OSE-a da izgradi kompletnu, open source, ekonomsku produktivnost - gdje pravo bogatstvo može biti lako generirano. U ovom slučaju, za što su potrebni patenti? Ako zajednica može ostvariti sve svoje potrebe - onda ulazimo u koncept dostatnosti. State-of-art tehnologije koje optimiziraju jednu značajku izvedbe nisu nužno korisne za ekološki set alata. Mi smo više zainteresirani za ukupni, tj. ekološki, učinak - za razliku od točkastog učinka.
 4. Kreativni pristup - postoji niz pokreta koji se hrane strahom vezanim uz kraj svijeta ili drugim sveobuhvatnim scenarijima katastrofe. Naš pristup stremi osnaženju ljudi iz perspektive apriori povoljnog i bezazleno bez obzira da li je kataklizma na pomolu. Važno je naglasiti da smo se usredotočeni na pozitivnu psihologiju i transcendenciju, kojima smo skloniji nego pristupima temeljenim na strahu, budući da rješenja temeljena na strahu vjerojatno ne će biti dugotrajna .
 5. Modularni, dugotrajni dizajn - srž dugotrajnog dizajna je dizajn-za-demontažu i modularnost. Dizajn-za-demontažu je sinonim s mogućnošću korisnika da zaviri 'ispod haube' nekog uređaja. Moduli su međusobno zamjenjive funkcionalne jedinice.
 6. Zatvorena petlja proizvodnje - OSE podržava zatvorenu petlja eko-industrije, gdje otpad ne postoji budući da se pretvora u sirovine za druge procese.

Komponente OSE specifikacije

OSE specifikacije obuhvaćaju niz aspekata ekonomski značajne proizvodnje, koji obuhvaća razvoj i proizvodne aspekte:

 • Gospodarski značaj
 • Otvorena dokumentacija
 • Distributivna ekonomska priroda
 • Transformacije prirode poduzeća
 • Dizajn sustava
 • Transparentnost i participativna priroda proizvodnog modela i razvojnog procesa
 • Izrada post-oskudne razine proizvodnje
 • Jednostavnost i niski troškovi
 • Dugotrajni, modularni dizajn, dizajn-za-demontažu, dizajn-za-skalabilnost
 • Lokalizacija izvora materijala i proizvodnje
 • Ekološka kvaliteta
 • Ekonomska opravdanost i repliciranje
 • Minimizacija otpada, hladnog pogona, i birokracije
  • Evolucija proizvoda
  • Izrada pogona
  • Otvoreno franšiziranje ili otvoreni poslovni model
  • Pomoć poćetnicima

Gospodarski značaj

Gospodarsko značenje se odnosi na ukupnu gospodarsku važnost određenog proizvoda ili usluge. Pretpostavka ovdje je da se gospodarsko značenje određuje se na temelju relevantnosti za zadovoljavanje materijalnih potreba čovjeka. Na primjer, goriva i traktori predstavljaju, globalno tržište od milijardi dolara, te su gospodarski značajni. S druge strane, običan razgovor može imati malo ekonomskog značaja, ako je ne više od toplog zraka.

Otvorena dokumentacija

Otvoreni sadržaj

Mi smo počeli s otvorenim sadržaja kao temeljem - sadržaj koji je slobodan od ograničenja za uporabu ili distribuciju. Optimalna licenca za sadržaj koji mi promovirati je javna domena. To pojednostavljuje praktično i pravno stajalište. Naša filozofiju da korisnici trebaju sami odlučiti kako će koristiti informacije. Mi podržavamo otvoreno licenciranje. Mi nismo zainteresirani za nadziranje.

Vjerujemo da je polagati pravo na nešto kao 'vlastito' arogantno, jer to ne uzima u obzir činjenicu da je bilo koji "izum" jednostavno mali dodatak velikom skupu postojećeg znanja koji je napravio 'izum' mogućim. Vjerujemo da patentiranje vilice nema, budući da postoji mnoštvo puteva kojim razvoj vilica može krenuti uprkos patentu: kreativnost je neograničena. Vjerujemo da što više pridonosimo javnom dobru, to će više novog sadržaja biti generirano.

Lako dostupna ili downloadabilna dokumentacija i dizajn

Distribuiranje informacije u računalnom dobu je krajnje lako ako je dostupna za neposredno preuzimanje s interneta. Ako je materijal dostupan je u elektroničkom obliku, može se lako manipulirati ili koristiti sa softverskim alatima. Na primjer, digitalni dizajn može se uređivati ​​ili koristiti odmah u CAD ili CAM. Ako su CAM formati dostupni na jednom mjestu može ih se lako pretvoriti u fizički objekt na drugom mjestu u prisutnosti sposobnosti digitalne fabrikacije.

Crteži dizajna

Ovo je početak prema repliciranju.

Troškovnik (BOM)

Pored crteža dizajna, troškovnik je drugi najvažniji korak prema repliciranju. To je detaljan popis svih dijelova koji se koriste, izvora, i cijene. Dostupnost troškovnika štedi potencijalnim graditeljima bezbroj sati u potrazi za dostupnim dijelovima i razumnim cijenama. Relevantni komentari trebaju biti uz stavke, kao što su, kvaliteta i pouzdanost pojedinih proizvođača, kvaliteta njihova usluge, kao i drugi korisni komentari. Jedina poteškoća s troškovnikom može biti da ako publika je globalna, izvor ne mora biti dostupan ili troškovi dostave mogu biti previsoki, pa lokalna zamjena za dijelove mora biti pronađena. Ako je troškovnik dostupan, onda je izrada određenog proizvod može započeti odmah: nema pogađanja koji dijelovi bi raditi, ili koji je dobavljač pouzdan. U najboljem slučaju, postupak za jednokratnu individualnu proizvodnju može biti kako slijedi:

 1. pojedinac odluči da treba određeni proizvod
 2. potraži taj proizvod se na online repozitoriju open source proizvoda, preuzme proizvodne specifikacije i popise dijelova
 3. kupi sve dijelove na lokalnoj razini u jednom danu, ako se nalazi u urbanom području, gdje su mnogi dobavljači dostupni.
 4. i početi graditi određeni projekt.

Svi ovi koraci mogu potencijalno biti dovršen u jednom danu, kada je troškovnik dostupan. Otvoreni crteži dizajna i planovi su samo su jedan aspekt, ali kritična točka koja omogućuje neposrednu proizvodnju je dostupnost troškovnika, što je posljednji korak prije stvarne izrade.

Prema ovom scenariju, postoji realna mogućnost da veliki broj pojedinaca prekinuti kupnju robovske robu iz tko-zna-gdje, i počne ih proizvoditi lokalno. To je izvedivo na individualnoj razini za svakoga opremljenog robusnim Fab Lab-om, ili kada se male skupine (nekoliko do desetak ljudi) udruže za kupnju low-cost, open source, opreme za digitalnu izradu. Ti ljudi bi mogli djelovati iz dvorišnih garaža, iznajmljenih radinih prostora, kooperativnih objekata, ili drugih od zajednica podržanih proizvodnih operacija. Vrste proizvoda koji se dobro uklapaju u ovu vrstu proizvodnje su oni predmeti koji nisu klasa jednokratne robe, te su manje-više dugotrajne namjenom. Te stavke uključuju elektroniku, mehanizirani alati, polu-teške strojeve, zelena vozila, sustavi obnovljivih izvora energije, među ostalima.

Alati

CAD od Mariano Alvira i SKDB su dva različita alata koji mogu poboljšati i automatizirati različite aspekte rukovanje troškovnicima.

Besplatne informacije

Ako je informacija besplatna, onda je lako dostupna.

Distributivna ekonomija

Distributivna ekonomija odnosi se na ekonomse modelima koji imaju tendenciju da distribuirati ekonomsku moć za razliku od monopolizacije moći.

Transformacije prirode poduzeća

Mi smo zainteresirani za transformativnu ekonomiju, ili one ekonomije koji imaju tendenciju prema zajednici i globalnoj otpornosti, uz kvalitete da proaktivno, udaljavaju svijet od: koncentracije društvene moći; višegodišnji ratovi, gubitak smisla; birokratizacija; globalizacija gospodarske aktivnosti; novogovor , gubitak slobode, i tako dalje.

Dizajn sustava

Dizajn sustava se odnosi na dizajn ekonomskih paradigmi koje uzimaju u obzir cijeli ljudski i prirodni ekosustav, uključene odnose, a ne samo izolirani dio tog sustava. Na primjer, ne-sustavno razmišljanje može dovesti do zaključka da je moderni parni motor za prijevoz loša ideja u odnosu na biodizel goriva ili alkohol, jer je učinkovitost termodinamike parnog stroja dva puta manja nego kod dizelskih ili benzinskih motora. Perspektiva dizajna sustava će tvrditi da je parni stroj odlična ideja, jer se pelete biomase mogu koristiti kao gorivo, a prinos od celulozne biomase po hektaru je oko 10 puta veći od prinosa ulja ili alkohola. Sustavi mislilac će dodati da je , ako se promatra cijeli sustav, proizvodnju peleta biomase puno jednostavnije ostvariti, te da se područja gdje raste biomasa može integrirati s drugim namjenama, kao što su voćarstvo i stočarstvo, te će mislilac sustava nastaviti s tvrdnjama da je takav izvor energije omogućuje apsolutnu decentralizaciju proizvodnje i otpornost zajednica koristeći najjednostavnije moguće načine. Poanta je da sustav mislilac i dalje može izvesti veliki broj tvrdnji o tome koliko je pojedina djelatnost poželjna na temelju broja sustavnih veza, koje ne-sustavni mislilac jednostavno odbacuje jer nisu dio pitanja.

Vjerujemo da je destruktivno ne-sustavno razmišljanje toliko rašireno u našem društvu da je pojedinačne i društveno donošenje odluka, uglavnom, potpuno pristrano, tanko na logici, i zapravo retardirano. Mi smo uključili mjerilo za oblikovanje sustava u OSE specifikacije s ciljem podizanja svijesti o ovom pitanju, s nadom, koja čak i ako je uzaludna, pokušava donijeti tračak svjetla.

Transparentnost proizvodnog modela i razvojnog procesa

Razvojni proces proizvoda i njihov produkcijski model, treba biti transparentan svim zainteresiranim promatračima. To omogućava studiranje, doprinos i unaprijeđenje temu od interesa. Transparentnost omogućuje da povratne petlje postanu aktivne i osnažuje one koji su zainteresirani da nauče više o temi. Transparentnost je jedna od kvaliteta distributivnog ekonomskog procesa.

Transparentnost nekog programa podrazumijeva da je program otvoren za prijedloge, popravljanje, ili replikaciju istog, a proizlazi iz etičkog utemeljenja datog programa. Stoga su alati poput ugovora o tajnosti podataka, patenata, poslovnih tajni, i drugim sredstvima protekcionizma nespojivi sa stvaranjem transparentnosti.

Razvojni proces

1. Sudjelovanje u procesu razvoja je potpuno dobrovoljno. Naknade za otuđenje je nepotrebna. Kao rezultat toga, najbolji dizajni su proizvedeni iz posvećenosti sudionika.

2. Svatko se može pridružiti ili napustiti razvojnoj grupi u bilo kojem trenutku

3. Kolaborativni razvojni proces koristi unose različitih sudionika

4. Koraci i rezultati procesa razvoja su dokumentirani

Stvaranje post-oskudnE razine proizvodnje

Post-oskudne razine proizvodnje podrazumijevaju dostupnost učinkovitih alata za proizvodnju, uključujući alate i tehnike - koji omogućuju obilno zadovoljne ljudskih potreba. Post-oskudnost razine proizvodnje upućuju na to da se lokalne i ne-strateške resurse možu koristiti učinkovito, pouzdano i sa kapacitetom za proizvodnju značajnog suficita. Cilj postizanja post-oskudne razine proizvodnje nečeg je tako sinonim za stanje zajednice koja je nadišla fizički opstanak kao osnovu te se razvija u smjerovims izvan pukog preživljavanja.

Jednostavnost i niske cijene

Dizajn i implementacija bilo kojeg proizvod ili usluge bi trebao biti najjednostavniji sa troškovne i izvedbene strane, tako da se daju odmah kopirati. Postizanje jednostavnosti je doista najteži izazov dizajna. Većina ljudi brka visoke performanse s dodatnim značajkama, jer eksternaliziraju skrivene obveze koje prate dodatne značajke. Jednostavnost je sinonim za učinkovitu uporabu resursa. Jednostavnost se treba primjenjivati ​​i na postupak izradbe objekta. Kao takva, jednostavnost je i sinonim za nisku cijenu. Osnovni filozofija OSE dizajna je jednostavnost u projektiranju i proizvodnji, tj. dizajn-za-izradu treba biti primijenjen.

Dugovječni, modularni dizajn, dizajn-za-demontažu; dizajn-za-skalabilnost (DfS)

(Note: For mainstream reference on lifetime design, see the work of Saul Griffith)

(Napomena: Za mainstream referencu o dugovječnom dizajnu, vidjeti rad Saul Griffith-a)

Jednostavnost dizajna promovira značajke dugovječnog, modularnog i skalabilnog dizajna-za-demontažu (DfD).

Dugovječni dizajn podrazumijeva da vrijednost proizvoda ne opada tijekom vremena. Ovo implicira slobodu od rada potrebnog za zamijenu određenih proizvoda, što ima izravne rezultat u nečijem slobodnom vremenu.

Modularni dizajn je dizajn koji omogućuava da se različiti module koristite i izmjenjuju , dajući korisiku kontrolu nad fleksibilnošću korištenja proizvoda.

DfD znači da se dijelove modula može se lako zamijeniti, rastavljajući modul. To ima značajne posljedice za životni vijek projekta.

DfS je više od dizajna koji omoguje skaliranje. To je princip oblikovanja stvari s lakoćom skalabilnosti kao jednom od karakteristika - odnosno dizajn koji se može skalirati lako. To je malo poboljšanje u odnosu na dizajn koji se moge skalirati, u tom da DfS uključuje eksplicitne značajke koje čine skalabilnost jednostavnom.

Skalabilnost znači da se osnovni gradbeni blok može koristiti za izradu većih ili manjih verzija. To doprinosi niskim troškovima i učinkovitosti.

Višenamjenski modularni dizajn

Objekti moraju biti dizajnirani tako da su gradbeni blokovi, ili moduli za druge ili veće objekate . Na taj način, objekti se mogu mijenjati. Umjesto zamijene cijelog objekta zbog dodavanja nove funkcionalnosti, modul može biti dodan. To daje proizvodu fleksibilnost ugrađenu u njihovu prirodu, tako da korisnik ima dodatnu kontrolu uz minimalne troškove. Modularnost može biti sinonim za interoperabilnost ili skalabilnost. To može pridonijeti dugovječnosti dizajna ako je objekt 100% modularan i svaki modul se može zamijeniti. Modularnost također znači da objekt može funkcionirati kao sastavni blok drugih objekata. U svim slučajevima, modularnost znači da se objekt može mijenjati. Kombinacija fleksibilnosti, prilagodljivosti, skalabilnost i interoperabilnost je poželjna. Ove značajke šire spektar primjene, povećavaju vijek trajanja, smanjuju troškove, te osiguravaji i zadržavaju visoku vrijednost. U materijalnom svijetu, ove osobine pridonose bogatstvu i prosperitetu. Ukratko, modularnost omogućuje veliku vrijednost i ima niske povezane troškove. To su dobre posljedice za pojedinca i dobrobit zajednice.

Ako slijedimo modularni dizajn, onda nas interoperabilnosti korištenja blokova dovodi do Pattern Language-a tehnologije. U ovom jeziku moduli ili blokovi služe kao rečenice većeg jezika, tehnološke infrastrukture.

Skalabilnost

Proizvodi moraju biti dizajnirani tako da ih se može umanjiti, povećati dodavanjem novih modula, ili koristiti multiplicirane dijelove paralelno. Na primjer, sustav solarnog kolektora dizajniran prema načelu skalabilnosti mora biti linearan (vidi Solar Power Generator ), tako da se može povećati kroz produljenje ili proširenje polje.

Lokalizacija izvora materijala i proizvodnje

Ključ za zajedničku otpornosti je sposobnost korištenja lokalnih resursa. Dok je važno da zajednica ima ovu sposobnost za osnovne potrebe, to je opcionalno, ali poželjno i za druge nesencijalne stvari.

Uporaba lokalnih resursa može tražiti da neke zajednice imaju dodatne tehnologije za proizvodnju određenih stavki. Na primjer, ako s obzirom zajednica nema uvjete za jednostavn uzgoj određenog usjeva, može ulagati u dodatnu tehnologiju potrebnu za uspješan rast usjeva. Ili, ako se neka zajednica nema dovoljno vode, treba ulagati u bušenje bunara ili tehnologije prikupljanja kišnice, umjesto uvoza vode iz neosiguranih izvora.

Zajednica će tako, općenito, nastojati da poveća svoju tehnološku osnovicu za ostvarenje svih osnova, a ne zadovoljenje sposobnošću da trgovinom dobavi ove osnove, budući da je trgovina osjetljiva na ometanje. Trgovina je vrlo prihvatljivo za ne-esencijalne predmeta, poput glazbenih instrumenata, budući da poremećaja takve ponude ne ugrožava opstanak zajednice. Razinu tehnologije u kojima je zajednica autonomna treba odrediti praktičnim razlozima.

Štoviše, u današnjem svijetu, ćesto čujemo 'proizvodeno lokalno'. Mi bi trebao dodati "lokalni materijali' našem vokabularu - jer otpornost podrazumijeva ne samo domaću proizvodnju, već i lokalne izvore. Lokalni izvor obično zahtijevaju da zajednica ima dodatnu tehnološku infrastrukturu i znanje za osiguranje potrebnih sirovina.

Razine lokalizacije

 • Razina 1 - proizvodnja je lokalna
 • Razina 2 - dobava materijala korištenih u proizvodnji je lokalna
 • Razina 3 - izvor sirovine za proizvodnju je lokalan
 • Razina 4 - strojevi za proizvodnju korišteni u gore navedenim proizvodnim procesima, su open source i lokalno proizvedeni.

Lokalizacija se odnosi na stvaranje prirodnih gospodarstava, ili ekonomije temeljene na vlastitim prirodnim resursima, bez prekida opskrbnog lanca.

Primjer Razina 3 je da lokalne proizvodnja aluminija, smelting, od domaće gline.

Ako se postigne lokalizacija na sve 4 razine, za sve potrebe stanovništva - to znači da je regija autonomna, te kao takva, nema ugrađenu tendenciju upuštanja u rat za tuđim resursima. Ovo je kritična točka lokalizacije - njen dobroćudni učinak na globalne geopolitičke borbe. Jednostavnim riječima, ljudi ne ubijaju i kradu.

Ekološke kvalitete

Proizvoda mora biti dobar za okoliš.

Ekonomska opravdanost i replikabilnost

Minimizacija otpada, hladnog pogona i birokracije

Ključna stavka za konkurentnost okretnog, open source poduzeća je njegova vitka struktura s minimalnim hladnim pogonom. Minimizacija otpada se postiže kolaborativnim razvojem, tako da se R&D troškovi dijele s brojem sudionika. Konkurentski otpad je uklonjen putem otvorenog poduzeća koje daje usluge umjesto da se natječe za udio na tržištu, što je etička marketinška strategija.

Druga strategije za smanjenje hladnog pogona je crowd-funding proizvodni pogon, kao u slučaju Factor E farme. Mi također predložemo smanjenje papirologije djelovati kao ne-korporativni entitet, s ugovorom, na temelju fiskalnih opunomoćenja i odgovornosti za upravljanje, rada u Republici preko privatnog ugovora, i vlastite pravne pismenosti.

Evolucija proizvoda

Treba uspostaviti proces kontinuiranig održavanja i razvoja proizvoda. To može biti podrška zajednice, fundacije ili korisnika.

Proizvodni pogoni

Stvarni mehanizmi proizvodnih pogona postoje, te ih drugi mogu kupiti te proizvode po razumnoj cijeni. To je sredstvo za osiguravanje da raznolikost dobavljača postoji, tako da se izbjegava monopol.

Otvoreno franšiziranje ili otvoreni poslovni model

Ova točka određuje kako se lako može dobiti pristup dizajna replicirajućih poduzeća. Pogledajte našu motivaciju s obzirom na otvorene poslovne modele, kao što je opisano u OSE licenci.

Postoji nekoliko detalja koji idu u repliciranje poduzeća. To su sve standardni detalji u poslovnom planu, plus stvarni tehnički detalji koji idu u taj planu, kao što su dizajn i CAD, postupci izradbe, troškovnici i izvori informacija, ekonomske analize, ergonomska analiza, i tako dalje.

Ako ste zainteresirani za repliciranje poduzeće, onda molimo da nam obavijestite o praktičnim razlozima. Za one koji su zainteresirani za replikaciju, mi smo u potrazi za dugoročnim angažmanom u pružanju potrebne provjere (due diligence) dokumentacije poslovnog modela.

Pomoć poćetnicima

Trening proizvođača je ključ za pomoći drugima da se pokrene poduzeća. Namjenske radionice bi trebale biti dostupne drugima da nauče zanat. Planiramo ponuditi dvo-godišnji radni program, koji uključuje ne samo radionice vještine, već i poljoprivredu, kao i teorijske i organizacijske aspekte.

Izračun mjerljivog rezultata

Vidi OSE Specifications Metric Score

Sažetak

Ukratko, cilj nam je podići standarde utjelovljene u open source razvoj proizvoda naporima koji artikuliraju mogućnosti. OSE specifikacija opisuje sve poželjne značajke koje mogu biti utjelovljene u otvorenom ekonomskom razvoju, pod pretpostavkom da je maksimalno unapređenje distributivne proizvodnje najbolji put do ljudskog napretka.

OSE specifikacije, primijenjene na tehnologiju - podrazumijevaju osloboditeljsku tehnologiju - definiranu kao tehnologiju koja služi istinskim potrebama ljudi i oslobađa vrijeme za aktivnosti izvan opstanka. To se razlikuje od tehnologije koja kontrolira ljude - gdje u današnjem svijetu - sa sve naprednijom tehnologijom, ljudi uživaju sve manje slobodnog vremena.

Primjena OSE specifikacije na procjenu osloboditeljskog potencijala tehnologije

OSE specifikacije, kad se primjenjuju na proizvodnju fizičkih proizvoda, omogućuju transparentnu procjenu ukupne otvorenosti i dostupnosti tzv. open source proizvoda. Ova specifikacija je namijenjena da pomogne ljudima procijeniti distributivne proizvodne aspekte projekata, razlikjući između različitih stupnjeva "Open Sourca" utjelovljenog u projektima. To je zato što je kod nekih 'Open source' projekata samo mali dio hardvera, ili čak ništa, open source.

Na primjer, u slučaju OS Green vozila, jedina open source komponenta je proces dizajna, rezultat procesa, dizajn, je pod vlasništvom. Kao što navode na internetskoj stranici "Vaše prava na korištenje, modificiranje i ponovno distribuiranje podataka sa ovih web stranica je ograničeno." Štoviše, komponente se koriste u automobilu su zaštičene. Stoga, OS Green vozila dobijaju nizak rezultat mjeren prema OSE specifikaciji.

Pristup se odnosi na korištenje za privatne ili tržišne svrhe. Specifikacija nije neutralan u svojim ciljevima, kao što nema neutralne tehnologije . Namjera ide tako daleko da ističu nijanse koje pridonose određenom smjeru: (1) promicanje ekološkog integriteta, (2) doprinos najvišoj mogućoj kvaliteti života, i (3) stvaranje najšire moguće distribucije bogatstva. Budući da je open source metoda razvoja proizvoda ima ogroman potencijal u transformaciji gospodarskog sustava, OSE specifikacija ima za cilj omogućiti procjenu pozitivnih promjena pokrenutih od strane raznih open source projekata.

Opseg OSE specifikacije je dalekoseža: promatraju se svi potrebni koraci da proizvod bude dostupan korisniku. To uključuje otvoreni pristup relevantnim informacijama i pristupačne pristup fizičkim proizvodima. Cilj je distributivna ekonomija.

OSE specifikacije propisuju pristup fizičkim proizvodnm objektima koji se mogu izgraditi bogatstvo u re-lokaliziranm zajednicama. No, OSE specifikacije idu čak i dalje: replikaciju i virusno širenje bogatstva - ili distributivna proizvodnja. OSE specifikacije osigurava sredstva za repliciranje samog proizvodnog procesa. To uključuje ne samo replicirajuće strojeve i sustave, nego i razvoj otvorenih poslovnih modela, trening materijale i naukovanje za poduzetnike. Kao posljednji korak u izmjeri razmatramo mogućnost kapitalizacijske pomoći. Kapitalizacijska pomoć može biti dio novog naukovanja poduzetnika gdje se, na primjer, pravi proizvodi proizvoditi i prodavati unutar naukovanja. Mi redefinirati 'kapital' u 'kapitalizacijskoj pomoći' iz 'novca' u 'sposobnost za proizvodnju bilo čega potrebnog za pokretanje poduhvata sa niskim troškovima.'

Takva razina predanosti uspjehu replikacije može podrazumijevati skrivene namjere iza ovoga programa. Doista je: najveće moguće osnaživanje ljudi i zajednica da budu gospodari svoje sudbine, nesputanom ljudsko produktivnosti pokretom otvorenim pristupom informacijama i omogućujućem hardveru.

OSE specifikacije omogučuju pristup proizvođačima i korisnicima, na razini pojedinca i zajednice. Proizvodnja može biti pokrenuta uradi sam pristupom na individualnoj razini u fleksibilnim proizvodnim objekatima. Zajednica razmjera potiče podjelu rada, a time i visoki standard življenja. The OSE specifikacije se bave dostupnošću nacrta ili digitalnih dizajna, koji se mogu koristiti odmah u manualnim ili automatiziranim, kompjutorsko upravljanim proizvodnim pogonima.