Lynkurs i OSE

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search

Lynkurs
Dette er et Lynkurs i Open Source Ecology (OSE). I løpet av de neste 15 minuttene, vil du bli oppdatert på alt arbeidet til OSE fra de siste 4 årene. Send epost til crashcoursemoderator at gmail dot com for støtte. Se også Teknisk Sammendrag av GVCS.Oversikt for Nye Mennesker

For å se hva vi gjør, se GVCS på 2 minutter videoen. Open Source Ecology ble grunnlagt i 2004 av Marcin Jakubowski. Vi er et nettverk av bønder, ingeniører, og støttespillere som de siste to årene har sksapt Global Village Construction Set, en teknologisk plattform med åpne kilder, lave kostnader, og høy ytelse, som gjør det mulig for den enkle, "gjør det selv" fabrikasjonen av de 50 ulike Industrielle Maskinene som kreves for å bygge en bærekraftig sivilisasjon med moderne bekvemmeligheter. GVCS senker etableringshindringer i jordbruk, bygg, og produksjon og kan sees som et lego-lignende sett med modulære verktøy i full størrelse som kan lage hele økonomier, enten det er i landlige Missouri, der prosjektet ble grunnlagt, i byfornyelser, eller i hjertet av Afrika.


Vi har et ambisiøst program for produktutgivelse av de 49 resterende teknologiene innen 2 år og et $ 2,4 m budsjett - som vi forkorter som vårt 50/2/2 program. Fristen for dette er 2011-2012.


Viktige funksjoner av GVCS

Dette er hovedfunksjonene til GVCS, og hvis du ønsker å se det fulle settet av verdier, se Kjerneverdier til OSE.

Hovedfunksjoner

 • Åpen Kilde - vi publiserer våre 3D-tegninger, skjemaer, instruksjonsvideoer, budsjetter, og produktbruksanvisninger fritt på vår åpen kildekodewiki, og vi nytter åpent samarbeid med tekniske bidragsytere.
 • Lavkostnad - Kostnadene ved å lage eller kjøpe maskinene våre er i gjennomsnitt 8 ganger billigere enn å kjøpe fra en industriell produsent, herunder lønnskostnader på $ 15/time for en GVCS fabrikator.
 • Modulær - Motorer, deler, forsamlinger, og kraftenheter kan utveksles, der enhetene kan grupperes sammen for å diversifisere funksjonaliteten som er oppnåelig fra et lite sett av enheter.
 • Bruker-servicevennlig - Design-for-demontering tillater brukeren å ta fra hverandre, vedlikeholde og reparere verktøyene lett uten å måtte stole på dyre reparatører.
 • Gjør-det-selv - Brukeren får kontroll over designe, produsere, og endre GVCS verktøysett.
 • Lukket Sløyfeproduksjon - Metall er en avgjørende del av avansert sivilisasjon, og vår plattform gjør det mulig for gjenvinning av metall til jomfruelig råstoff for produksjon av ytterligere GVCS teknologier - og åpner dermed for vugge-til-vugge produksjonssykluser.
 • Høyytelse - Ytelsesstandarder må matche eller overgå de av industrielle motparter til GVCS å være levedyktig.
 • Fleksibel Fabrikering - Det er vist at den fleksible bruken av generaliserte maskiner i passende skala er et levedyktig alternativ til sentralisert produksjon.
 • Fordelingsøkonomi - Vi oppfordrer replikering av foretakene som stammer fra GVCS plattformen som en vei til virkelig fri konkurranse - på linje med idealer av Jeffersonske demokrati.
 • Industriell Effektivitet - For å gi et levedyktig valg for en spenstig livsstil, samsvarer eller overstiger GVCS plattformen produktivitetsstandarder for industrielle motparter.

Omfang av GVCS

Omfang

 • Mekanisk Infrastruktur - Legolignende konstruksjonssett i naturlig størrelse for landbruk og nytteutstyr der modularitet er vektlagt. Den mekaniske infrastrukturen er basert på et chassis (traktor, mikrotraktor, bil, bulldoser) med modulære tilleggsutstyr. Redskaper, motorer, og kraftenheter kan utveksles, og dermed maksimere formålsspekteret som kan settes sammen fra et lite sett av komponenter. For eksempel kan kraftenheten byttes lett mellom traktor, bulldoser, eller bil.
 • Landbruk - Matinfrastrukturen for et spenstig samfunn (Åpen Kildeagroøkologi) har som mål å demonstrere et beste-praksissystem for fôring av 100-200 personer med et kjerneteam på fire jordbruksgeneralister, eller Åpen Kildeagroøkologer.
 • Energiinfrastruktur - inkluderer drivstoff, drivkraft, og elektrisitet. Energiinfrastrukturen består av solenergiopptak enten fra Solturbin eller planter. Solturbinen bruker solvarme direkte når solen skinner, eller lagres slik planter fanger solenergi via fotosyntesen, der energien er høstet i form av biomasse fra planter.
 • Bolig - Boligenes infrastruktur består av en rekke multinytteverktøy: CEB presse, sagbruk, sementblander, modulære boliger, levende maskiner og andre. Vi vil produsere profesjonelle arkitekturtegninger for CEB og andre naturlige bygningskonstruksjoner.
 • Transport - inkluderer et åpen kildemikrobil og lastebil med mulighet for tilkobling av redskaper, alle drevet av Power Cubes.
 • Digital Fabrikering - RepLab frem til varm metallbehandling og fullfunksjons industrielle roboter.
 • Materialer - Aluminiumutvinning fra leire, Bioplast Ekstruderer inkludert bioplastsyntese fra planter

Gjeldende status

Sist oppdatert: 25. April 2011.


Følgende prototyper og produkter er utviklet til nå:

Power Cube
(Prototype II)
Power Cube II er en universell, selvforsynt motor som består av en motor koblet til en hydraulisk pumpe for å gi strøm til ulike enheter i form av hydraulisk væske under høyt trykk. Power Cube er en modul som kan kobles til LifeTrac-, Microtrac-, bulldoser-, og Åpen Kildebil- (Oscar) plattformer. Den kobles til andre enheter via redskapskoblinger og hydrauliske hurtigkoblingsslanger.

Lenker: kort og lang (50min) video.

Dokumentasjon: Blenderfiler.

Borpresse
(Prototype I)
Borpressen er for boring av hull fra 1" eller større, direkte i metall uten forboring. Den inneholder en hydraulisk motor for boring og en hydraulisk sylinder for nedpresset - så dette er bokstavelig talt en presse, og det mangler ikke på moment eller kraft ettersom motoren kan opprettholde opptil 20 hk. Vi bruker Universalrotoren vår for motoren.

Lenker:video

Dokumentasjon:dokumentasjon

The Liberator, CEB Presse
(Prototype II)
Komprimert Jordklosser (CEB) Pressen gir mulighet for rask (16 murstein per minutt), lavkostnads-, høykvalitetskonstruksjon fra stedlig jord. CEB Pressen brukes til å komprimere leiret jord (20-30% leire i volum) fra lokale eller jord på stedet i strukturelle murbyggeklosser (700-1000 PSI). Stabilisering med sement kan brukes for ytterligere værbestandighet. CEB egner seg også til bygging av gulv, asfalterte områder, støttemurer, lagerkonstruksjoner, eller andre konstruksjoner der en uniform, strukturell byggesten er ønsket.

Lenker:The Liberator, Historien CEB, innledende felttesting, trykke klosser, demontering, boksing(emballering), maskinoversikt, rammen, kontrolleren.

Dokumentasjon:Introduksjon, Byggeinstruksjoner, CAD-filer

LifeTrac
(Prototype II)
LifeTrac er en allsidig, firehjulsdreven, full-størrelse, hydraulisk drevet, skrensstyrende traktor på 18-200 hk med valgfrie stålspor. LifeTrac er ment å være en minimalistisk, men med høy ytelse, livstidsdesign, design-for-demontering arbeidshest og kraftenhet til en hvilken som helst landforvaltningsdrift. Den er enkel å vedlikeholde for brukeren. Den modulære oppbygningen gir mulighet for rask tilkobling av redskaper; utvekslingsevne / stablingsevne for flere kraftenheter (Power Cubes) for å tilpasse driftsnivå til den aktuelle oppgaven, rask montering av alle hydrauliske komponenter via hurtigkoblingsslanger, inkludert rask utvekslingsevne av hydrauliske motorer for bruk i andre applikasjoner.

Lenker:Nivå I av Utvikling, Prototype II Fullført, bevegelse.

Dokumentasjon:Bygg (wikiside med videoer), Blenderfiler, Hurtigkoblingsplate og spor CAD

MicroTrac
(Prototype I)
MicroTrac er en nedskalert, gå-bakversjon av LifeTrac for å løse behovet for en mkcrotraktor. Vi bruker de fleste av de samme komponentene som LifeTrac, bortsett fra at vi krymper de strukturelle leddene - for å holde tilbake delutvekslingsevne mellom MicroTrac og LifeTrac.

Lenker:ferdig, nullsving,Microtrac Prototype II,Prototype II utfordring.

Dokumentasjon: wiki dokumentasjon


Jordpulveriserer
(Prototype II)
Jordpulverisereren kan være knyttet til LifeTrac og pulveriserer jorda til en fin konsistens som kan brukes i forberedelse for pressing av komprimerte jordklosser (CEBS).

Lenker:blog, konstruksjon og test(kort video), test(video).


CNC Kuttebord
CNC Kuttebord. En datamaskin kan styre brennerhodet og lage rene skarpe kutt på XYZ aksene. Prototype I har blitt bygget, men har ikke blitt vellykket operert fordi strålingen fra plasmakutteren som ble brukt til bordet forårsaket elektronikkfeil. Vi vil fullføre Prototype I ved å ettermontere det med stepmotorkontrollere i åpen kilde.

Lenker:wiki-side,Plasmakutter i aksjon, kuttebord i åpen kilde Del 4, Del 5,Del 6.

Dokumentasjon: Bygg (wiki), [http://openpario.mime.oregonstate.edu/projects/osetorchtable/files Blenderfil


Open Source Ecology vant MAKE Green Project Contest.

Vår nye nettside er online - http://opensourceecology.org

I Mars 2011, gav Marcin sin TED Talk. Siden da, har prosjektet fått mye oppmerksomhet.

Fremtidige Planer

Forslag 2012 inneholder all den oppdaterte informasjonen om visjonen til GVCS. Målet er å samle $2.4 millioner i støtte for å fullfure GVCS på 2 år (slutten av 2012).

GVCS komponenter forventet i 2011 er:

 • Power Cube III – 55 HK (Hestekrefter)
 • CNC Kuttebord I
 • LifeTrac III
 • Jordpulveriserer III
 • Moderne Dampmotor I – Vårt mål er på bestillingen av $500 i materialkostnader for en 1kW generator, med gunstig kostnadsutvikling for mer kraft. Introduksjon og flere videoer er tilgjengelig her: 1 kW Dampmotor Elektrisk Generator Prototype
 • Jernarbeidsmaskin II
 • Aluminiumutvinning fra leire

Hvis støtte og samarbeidspartnere blir funnet, er andre parallelle utviklinger mulig.

For tiden er det 4 traktorer, 4 CEB presser, 8 Power Cubes, og 2 Jordpulveriserere som skal bygges til slutten av Mai. CNC Kuttebordet er i fullføringsprosessen for å hjelpe med det.

Konstruksjonsbedrifter som bruker Traktor-Jordpulveriserer-Komprimerte Jordklosser (CEB) Pressepakken vil begynne i Los Angeles av en tidlig adoptør, Joskua Designs. Dette vil bli den første felttestingen utenfor Factor E Farm. Byggeprosjektet i California må kunne håndtere jordskjelvkoder.

Vi ser etter aktivt samarbeid på alle prosjekter.

Fullføring av modulær CEB verksted er planlagt i Juni.

Vi vil også prototype CEB/stråhusenheter med hjelp fra vår nye polske venner for å bygge ut etter behov for å innkvartere andre utviklere på Factor E Farm.

Vi vil holder vår første store Factor E Farm sammensmelting (Kansas City Området) fra 1-30 September hos Factor e Farm, for å gjøre store fremskritt på jorden med tanke på utviklingen av Global Village Construction Set (GVCS).

Distributert kraftgenerering er et tydelig mål – det neste store bestrebelsesfeltet for Factor e Farm, som vil tillate oss å drive våre operasjoner gratis - fra landbruk, fabrikeringsverksted utenfor strømnettet, til å leve og transport.

Etter GVCS er fullført, vil det første OSE Fellesskapet bygges og utdanning og trening i 2-årig fordypningsprogram blir planlagt.

Etter å ha vunnet MAKE Green Project Contest vil vi delta i 2011 Maker Faire der LifeTrac vil bli fremvist.

Vi deltar i Buckminster Fuller Challenge 2011, en årlig designutfordring med gevinst på $100,000 for å støtte utviklingen og implementeringen av en strategi som har betydelig potensiale for å løse menneskehetens mest pressende problemer.

Adam Shilling, en Sann Tilhenger, planlegger et multiplayer onlinespill basert på GVCS som inspirasjon for dens kobling til den virkelige verden. Adam reiser til Sør-Amerika for å møte ekte mennesker - for å vurdere behovene til ekte fellesskap. Prosjektet vil koble spill til den ekte verdenen – der pengene som utveksles blir brukt til å kjøpe ting som traktorer eller fornybare energiprodukter for landsbyer i Sør-Amerika.

En Dokumentaryfilm om Factory E Farm kan komme i fremtiden.

Støtt OSE samarbeid med oss for å hjelpe oss med å få dette til å skje.

Våre nåværende behov er opplistet på Prosjektbehov.

Å Involvere Seg

Involver deg!
Hvis du liker det du har sett, vennligst se Innvolver deg siden for å se de forskjellige måtene du kan bidra din tid og dine evner til vårt prosjekt

Media og Intervjuer

For intervjuer, vennligst se vår Presseprosedyre. Her kan du finne GVCS media i høy oppløsning.

Nøkkelord

Lesekrav for Utviklere

Annet

FAQs

Ting Som Skal Gjøres

Se GVCS Oppgaver og Prosjektbehov.