Involver deg

From Open Source Ecology
Jump to: navigation, search
Vil du samarbeide?
hvis du vil samarbeide med oss, foreslår vi for deg at du begynner med å lese Lynkurs i OSE. Så, for å gjøre deg kjent med prosjektet, kan du bruke et par dager på å se deg om på nettstedet vårt:

Dette tillater deg å forstå arbeidet til OSE opp gjennom tiden slik at du kan hjelpe oss med å føre det inn i fremtiden.

Vi ser etter alle typer mennesker, på alle steder for å bidra med det de kan til dette prosjektet. Vennligst vurder å gi en hjelpende hånd. Denne siden tilbyr en oppsummering på måter du kan involvere deg i OSE. Det er mange praktiske muligheter skissert nedenfor.

2729436038 6ec880d2c8 m.jpg

Finansielle Donasjoner

Du kan støtte oss finansielt ved å abbonnere som en Sann Tilhenger.

Dette begrepet kommer fra Kevin Kelly sitt innflytelsesrike essay "1000 True Fans", som foreslår å samle Sanne Tilhengere som er villige til å tilby finansiell støtte som en måte å finansiere gratisprosjekter.

Det finnes også andre måter du kan hjelpe oss finansielt.

Se vår bloggpost på vår stødige vekst.

Spre Ordet

Å spre budskapet.

Vårt kjernebudskap: "Å skape verktøy for å bygge moderne robuste fellesskap utenfor strømnettet som kan reproduseres av hvem som helst til en lav pris."

Du kan hjelpe ved å:

 • Legge til OSE som venn på dine sosiale nettverkssider - se vår facebook side, myspace side, twitter, og identi.ca.
 • Kontakte en av gruppene opplistet på Markedsføringssiden. Vi håper på å bygge broer med mennesker som er interessert i openfarmtech.org produkter. Finn grupper og mennesker som kan tjene på å ha tilgang til våre maskiner, men som ikke vet om dem enda. Rapporter din innsats på Formidling 2010 eller Formidling 2011.
 • Hjelp oss med å få kontakt med spesialister og eksperter som kan hjelpe oss med å utvide og forbedre våre sett av åpen kildeverktøy og teknologier.
 • Kontakte oss om potensielle begivenheter og muligheter for å presentere prosjektet til et nytt publikum. Vi kan være tilgjengelige til å komme og snakke i ditt lokalområde/ til din gruppe / og din institusjon under de rette omstendighetene.
 • Referer interesserte grupper for å bli med på vår lavtrafikk mailingliste for å motta oppdateringer om vår nåværende fremskritt.
 • Fortelle alle du kjenner om Open Source Ecology og Global Village Construction Set (GVCS)!

Utvikle Wikien

Denne wikien er et middel for å dele detaljert informasjon om Open Source Ecology, Global Village Construction Set, og arbeidet som pågår på Factor e Farm. Siden er i prosessen av å bli reorganisert for å gjøre tilgangen lettere og legge et fast fundament for veksten av prosjektet. Å hjelpe med wikien er en kjempebra måte å bidra litt av tiden din for å fremme målene til OSE prosjektet. Vi ser etter frivillige til å:

 • Gi tilbakemelding på tilgjengeligheten av siden
 • Tilføy relevant innhold
 • Hjelp til i prosessen med å kategorisere og organisere
 • Se en oppdatert liste av andre oppgaver

For å orientere deg om standardene og nåværende prosjekter for denne wikien, vennligst se:

For å lære mer om redigering og formattering ved bruk av MediaWiki, se:

Videre Samarbeid

For å samarbeide videre med oss, gjør deg først kjent med prosjektet (se toppen av denne siden). Deretter,

Sett tennene dine i det

 • Lag en konto på wikien;
 • Fyll ut Lagdyrkning undersøkelsen slik at vi har en bedre forståelse for hvem du er og hvordan vi jobbe sammen på best mulig måte;
 • Se listen av gjeldende oppgaver, finn ut hva våre prosjektbehov er og velg de du kan håndtere;
 • Besøk sidene opplistet på Samarbeidsdiskusjoner siden for å bli kjent gjeldende samarbeidsideer. Kontakt mennesker opplistet her og lag nye sider i denne kategorien;
 • Bygg noen av maskinene selv, test ytelsen deres og rapporter tilbake vanskeligheter eller problemer du møtte på mens du bygde og brukte dem;

Led et Prosjekt

Vi ser etter online eller fulltids prosjektledere på stedet for å lede utviklingen av materielle produkter som kan utplasseres på Factor e Farm. For tiden har vi 3 prosjekter som blir ledet: CEB, Sagmøllen, og Solturbinen. Hvert prosjekt kan deles inn i underprosjekter. For eksempel er solturbinen avhengig av utviklingen av dampmotoren, metallstøping, åpen kildedreiebenk, og andre underprosjekter. Hvis du er interessert i å lede utviklingen av en av komponentene eller underkomponentene til GVCS, vennligst gi oss beskjed.

Del Din Ekspertise

Hvis du er en ekspert på et av de mange kunnskapsområdene som relaterer til et av våre prosjekter med å skape åpen kildemaskiner / verktøy, tar vi gjerne imot hjelp for å forbedre våre design. Dess mer teknologi og verktøy vi har i åpen kilde, dess mindre trenger vi å være låst til teknologier med eiendomsrettigheter, dess nærmere kommer vi det å gjøre vår visjon til en virkelighet. Hvis du kan hjelpe oss å utvikle bedre verktøy, ville vi satt pris på din input.

Du kan:

 • Gå gjennom planene og utviklingsprosessene for Global Village Construction Set.
 • Hjelpe oss å designe et bestemt prosjekt eller en undermontering av et prosjekt. Vi spør for tiden etter anmeldelse og bud på våre Spesifikasjoner for en rekke prosjekter.
 • Se på vår liste over temaområder som trenger en ekspert for å se om din ekspertise passer med behovene som vi ser dem for øyeblikket.
 • Send oss et forslag for utviklingen av et mulig åpen kildeverktøy eller teknologi til vårt prosjekt.

Vi ser også etter noen til å:

 • Produsere CAD tegninger og fabrikeringstegninger for traktoren, CEB pressen, Power Cube, og rototiller.
 • Hjelp med prosjektdokumentasjon og teknisk skriving.
 • Tilby å skrive bevilgninger for prosjektforslag.
 • Samarbeide som en profesjonell bevilgningsforfatter for en prosent av inndrevne midler.

Samarbeid på Gården

Å bygge en bedre fremtid.

Før du vurderer å bli frivillig på gården, vennligst les følgende:

Vi søker individer til å komme til Factor e Farm i en måned på prosjektbaserte besøk for å hjelpe å utvikle GVCS og infrastrukturen på Factor e Farm. Forslag til prosjekter blir akseptert og vurdert. Opprettholdbarheten av forslagene er i stor grad avhengig av kandidatens evnenivå og erfaring. Dette er også vår rute for å akseptere nye mennesker for langtidsopphold som del av Factor e Farm eksperimentet.

Ideelt ser vi etter:

 • Selvsikre og høyt dynamiske selvlærende og forskere.
 • Høyt motiverte innovatører som er åpen for nye ideer og begeistret for mangfold i tankegang.
 • Utviklere som kan ta et prosjekt fra konsepttegning til implementering i virkeligheten.
 • De som er komfortable i landlige og rustikke settinger.
 • Villige lagmedlemmer, initiativtakere, og prosjektledere.

Vi tilbyr en plass der du kan sette filosofien av opprettholdbarhet i verk. Vi er et fysisk eksperiment i å bygge en etterindustriell global landsby - et sted for alle til å lære og vokse. På grunn av mangfoldet av våre aktiviteter, tror vi at Factor E erfaring kan være eksepsjonell og forandre liv, men det betyr ikke at det er for alle. Det er talløse muligheter tilgjengelig i riket av opprettholdbarhet og rettferdighet. Se: Wiserearth; Idealist; GrowFood; WWOOF; Growing Growers Kansas City.

For Tekniske Utviklere

Hvis du vil hjelpe til med å fullføre dette prosjektet, inviterer vi deg til proaktivt samarbeid på mange fronter. For det første, se Forslag 2012 for en liste av de 50 teknologiene som vi utvikler, for produktøkologien deres, og for generell informasjon om utviklingsprosessen. For det andre, les og gjenles Kjerneverdier til OSE, ettersom disse informerer alle de teknisk organisatorisk, og fellesskapsutvikling rundt prosjektet. Deretter, les om den teknologiske utviklingsprosessen på GVCS Utviklingsmalen, og publiseringsstandarden for våre resultater på Produktmalen. Nøkkelsidene er GVCS Verktøystatus - en GVCS masterindeks for å vise statusen og behovene for hvert prosjekt, og se en enklere tabell på GVCS verktøy. Hvis det ikke er noen oppføring for et gitt prosjekt eller trinn, indikerer det at det ikke har blitt gjort noe arbeid enda. Hver oppføring i tabellen er hyperlinket slik at du kan finne statusen for hvert trinn, og de neste stegene og behovene blir åpne. På dette stadiet, etter generell vurdering av et gitt prosjekt, er du klar for å bidra. Begynn med å fylle ut Lagdyrkning undersøkelsen i henhold til notatene og instruksene oppgitt på den siden. Deretter, kontakt Prosjektlederen for det prosjektet for å se nøyaktig hvordan du kan involvere deg, eller, finn ut om Prosjektlederplikter hvis du selv kunne tenke deg å bli prosjektleder. Du kan også se GVCS budsjettet for en generell beskrivelse av den forventede utviklingen og kostnader for prototypeutvikling.

Å lykkes ovennevnte krever at prosjektledere blir rekruttert for hvert av de 50 prosjektene. Det er også avhengig av å utvikle en korresponderende organisatorisk, nett-, og finansieringsstrategi. Du kan se våre nåværende Prosjektbehov.

For Organisatoriske Utviklere

Organisatorisk utvikling involverer alle støtterollene som fører til 50/2/2 Apollo Program for GVCS, og posisjoneringen av prosjektet som et tiltak for å forbedre menneskets tilstand i verdensklasse. Organisatorisk utvikling involverer ledelsen, arkitekturen, organisatorisk form, innsamlinger, markedsføring, PR, og andre funksjoner som dette prosjektet trenger for å nå sine mål.

Organisatorisk infrastruktur inkluderer organisatorisk form, organisatorisk arkitektur, prosessdesign, driftsadministrasjon, produktadministrasjon, ressursutvikling, donorrelasjoner, HR, finanshåndtering, åpenhet, konfliktløsning, mediautvikling, PR, og andre oppgaver som tillater den tekniske utviklingen å gå glatt. Vi installerer for tiden all denne infrastrukturen. For tiden jobber vi med å bli en NGO eller nonprofit, og vi definerer den organisatoriske arkitekturen. På ressursutviklingsfronten, er vårt første skritt å installere en instans av CiviCRM for å håndtere kontakter. For å involvere deg, fyll først ut Lagdyrkning undersøkelsen. Send deretter epost til vår Operasjonsleder eller Ressursutvikler for å involvere deg. Du kan lese om 50/2/2, vår GVCS organisatoriske infrastruktur som blir utviklet for å få dette til å skje, GVCS ressursutviklingsstrategi for å støtte den organisatoriske infrastrukturen, GVCS nettstrategi for å legge til rette for utviklingt, GVCS mediautviklingsstrategi for å kommunisere arbeidet, GVCS forumpolise for å håndtere diskusjoner på nybegynnernivå og å filtrere det til faktisk utviklingsfremskritt, lær hvordan å hjelpe OSE vinne Priser og konkurranser.

Åpenhet burde inkludere offentliggjøring av strategi, infrastruktur, lag, og andre detaljer som gjør utviklingsarbeid mulig.

For Nettutviklere

Nettinfrastrukturen inkluderer hovedsiden, wikien, bloggen, forum, designdepot, CiviCRM plattform, og fellesskapsportal. Vi omarbeider for tiden all denne infrastrukturen.

Besøk Factor e Farm

Linz 32.jpg

(last updated June 21, 2010) Vi gir en åpen invitasjon til å besøke Factor e Farm. Vi vil tilby utdanning, deltakelse, og praktisk erfaring til de interesserte og de nysgerrige. Men, tiden som blir brukt på å gi omvisninger til gjester tar fra tiden vi trenger for å oppnå fasilitetsmålene våre. På grunn av dette, har vi begynt å be om en avgift på $50/time for fasilitetsomvisninger for alle første gangs besøkende. Sanne Tilhengere trenger ikke å betale for omvisninger, og vi kan gjøre unntakk i enkelttilfeller. Avgiftsprisen kan diskuteres, men så snart en avtale har blitt inngått, er den ikke refunderbar. Vi foretrekker at du ikke besøker på søndager, da dette er hviledagen vår. For å arrangere et besøk, vennligst:

 1. Send oss en e-post med forslag til dato og tid:
 2. Fortell oss hvorfor du vil besøke Factor e Farm, og hva du gjerne vil få ut av besøket.
 3. Last ned en kopi av vår skjema for ansvarsfraskrivelse, fyll det ut, signer det, og send en digital kopi i et vedlegg til den ovennevnte e-postadressen. Hvis du ikke gjør dette før du besøker oss, kan du signere det ved ankomst.
 4. Betal avgiften. Besøkende må betale på forhånd, enten via postgang eller gjennom en engangsdonering til vårPayPal konto, eller betal på en annen måte

Obs: Vi reserverer oss retten til å endre disse retningslinjene etter hvert som organisasjonen vår utvikler seg. Sjekk datoen for 'siste oppdatering' for å fastsly gyldigheten av denne informasjonen.

Organisk Gårdsdriftsfrivillige

Organisk gårdsdriftsfrivillige for fasilitetsledelse, og mat, energi, og boligbestemmelse.

Er OSE fortsatt registrert hos WWOOF, osv.? Er det noen forskjeller i forventninger for gårdsdriftsfrivillige og de som kommer for månedlange prosjektbaserte besøk?